dopłaty do ogrzewania

i

Autor: Getty Images

Można dostać od 500 do 3 tysięcy złotych dofinasowania

2022-09-22 9:25

W gminie Osieczna można już składać wnioski o dopłaty do ogrzewania innego niż węglowe

Dopłaty przewidziane są dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego. Dofinasowanie ustalono na następującym poziomie:

  • 3000 zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,
  • 2000 zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
  • 1000 zł -  gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym;500 zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Dopłata do ogrzewania będzie przyznawana w formie jednorazowego świadczenia, wypłacanego do ręki lub na podane we wniosku konto. Mieszkańcy gminy Osieczna wnioski o dopłaty znajdą TUTAJ.