Transpłciowi studenci UJ wybiorą, jakie imię zobaczy wykładowca. "To uznanie podmiotowości"

2020-09-28 8:09 BP
Collegium Novum UJ
Autor: M. Klag, Małopolski Instytut Kultury

Uniwersytet Jagielloński zaoferował transpłciowym studentom narzędzie pomocne w zajęciach online. Uczelniane systemy będą wyświetlać imię zgodne z płcią odczuwaną zamiast tego nadanego przy narodzinach.

Transpłciowi studenci na Uniwersytecie Jagiellońskim

Niektórzy bali się braku akceptacji, więc nie brali udziału w zajęciach, a w końcu dopadało ich załamanie nerwowe. Z takimi problemami borykali się transpłciowi i niebinarni studenci oraz studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikacje do wykładów online wyświetlały wykładowcom i innym studentom tak zwane "martwe" imiona, a nie te, którymi faktycznie się posługują. Studenci z organizacji TęczUJ poprosili władze UJ o interwencję. Tak powstała specjalna nakładka informatyczna do uczelnianych systemów takich jak USOSweb i Pegaz czy na platformie Microsoft Teams.

- Taka osoba w systemach informatycznych może funkcjonować na uniwersytecie pod danymi, których używa na co dzień, pod imieniem, którego używa na co dzień - mówi Katarzyna Jurzak, Kierowniczka Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ.

Transpłciowi studenci z UJ często nieakceptowani na uczelni

Autorami pomysłu są studenci z organizacji TęczUJ. Jak mówi Osoba Prezesująca TęczUJ - Mitya Zwarycz - osoby transpłciowe spotykają się czasem z niechęcią prowadzących.

- Wykładowca albo po prostu odmawiał zwracania się danym imieniem do danej osoby, albo kompletnie ignorował taką osobę, albo nie chciał wpuszczać takiej osoby na zajęcia - opisuje Mitya Zwarycz.

Brak akceptacji w środowisku takim jak akademickie może z kolei mieć bardzo negatywny wpływ na psychikę.

- Warto powołać się na wyniki badań, zgodnie z którymi osoby transpłciowe, do których zwracano się wybranym przez nie imieniem, miały o 71% mniej objawów ciężkiej depresji niż grupa, wobec której stosowano imię nadane im przy narodzinach. Poprawne nazywanie osób transpłciowych skutkowało obniżeniem u nich myśli samobójczych i prób samobójczych odpowiednio o 35% i 65%. Ma to niebagatelne znaczenie dla kondycji psychicznej osób transpłciowych - komentuje psycholog oraz aktywista Stowarzyszenie Queerowy Maj Wit Kania.

Transpłciowi studenci UJ, aby móc zmienić swoje dane w systemach takich jak USOSweb czy Pegaz, muszą skontaktować się najpierw z Działem ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ.

O nakładce dla studentów transpłciowych i niebinarnych mówi Mitya Zwarycz z organizacji TęczUJ:
Akademik Straszny Dwór gotowy na przyjęcie studentów AGH