Praca zdalna

i

Autor: Pexels Praca zdalna - złóż wniosek, by móc wykorzystać 24 dni

Wiadomości

Masz prawo do 24 dni pracy z domu. Termin złożenia wniosku upływa już niedługo!

2023-10-20 11:08

Praca zdalna - nie wszyscy wiedzą, że nowe przepisy zakładają, że nawet, jeśli na co dzień pracujemy stacjonarnie, należy nam się 24 dni pracy zdalnej w roku. W przypadku tych dni nie jest tak, jak z urlopem - nie przechodzą one na kolejny rok. Jeśli szybko nie złożymy wniosku, po prostu przepadną. Do kiedy złożyć wniosek o pracę zdalną, by móc wykorzystać przysługujące 24 dni pracy z domu? Sprawdźcie w naszym materiale.

Praca zdalna - złóż wniosek, by móc wykorzystać 24 dni

Art. 67(33) § 1 Kodeksu pracy wprowadzony w kwietniu 2023 roku, wersja obowiązująca od 23 lipca, mówi o tym, że praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. O pracę zdalną okazjonalną może starać się pracownik zatrudniony na umowę o pracę, który na co dzień pracuje zdalnie lub hybrydowo. Aby móc wykorzystać przysługujące 24 dni pracy zdalnej, musi wyrazić zgodę pracodawca. Najpierw jednak należy złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić tylko do końca tego roku kalendarzowego - w przeciwnym razie niewykorzystane dni przepadną.

Co zawrzeć we wniosku o pracę zdalną okazjonalną?

Praca zdalna okazjonalna może być wykonywana z domu lub z miejsca wskazanego przez pracownika, lecz po uzgodnieniu i akceptacji pracodawcy. Wniosek o wykorzystanie przydziału dni w ramach 24 dni pracy zdalnej w roku kalendarzowym powinien zawierać dane pracodawcy oraz pracownika, konkretną datę lub daty, w jakich będzie wykonywana okazjonalna praca zdalna, wskazanie miejsce pracy zdalnej, a także konkretny zapis informujący o akceptacji zasad.

Oświadczam, że na stanowisku pracy zdalnej w ww. miejscu są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy. Oświadczam, że zapoznałem się z przygotowaną przez pracodawcę: oceną ryzyka zawodowego, informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej, informacją określającą procedury ochrony danych osobowych (potwierdzam, że przeszedłem w tym zakresie szkolenie) oraz zobowiązuję się do przestrzegania informacji, procedur, wskazówek i wniosków wynikających z tych dokumentów. Zasady kontroli wykonywania pracy zdalnej, kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub kontrola przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, ustaliłem z pracodawcą. Potwierdzam wolę ich stosowania w czasie wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej - podaje poradnikprzedsiebiorcy.pl

To małopolskie miasto wyludnia się w zastraszającym tempie. Jest popularnym uzdrowiskiem [ZDJĘCIA]

M.HORAŁA: NAJPEWNIEJ ODDAMY WŁADZĘ