17 kwietnia rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Powołano 230 tys. osób

i

Autor: Łukasz Grygiel

Wiadomości

Kwalifikacja wojskowa rusza już 17 kwietnia. Powołano gigantyczną liczbę osób!

2023-04-15 13:13

Już w poniedziałek, 17 kwietnia rozpocznie się kwalifikacja wojskowa 2023. Przed komisjami lekarskimi stanie około 230 tysięcy osób w całej Polsce. Jak wygląda kwalifikacja wojskowa? Kto nie podlega kwalifikacji wojskowej? Jak długo potrwa? Sprawdźcie w naszym materiale.

Jak długo potrwa kwalifikacja wojskowa 2023?

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpocznie się w poniedziałek, 17 kwietnia. Pierwotnie powołani mieli stawić się przed komisjami lekarskimi 3 kwietnia, jednak Ministerstwo Obrony Narodowej zmieniło plany. Kwalifikacja wojskowa 2023 zakończy się 21 lipca i potrwa 66 dni. Zgodnie z projektem rozporządzenia do kwalifikacja wojskowa dotyczy:

  • Mężczyzn urodzonych w 2004 roku,
  • Mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają przydzielonej kategorii wojskowej,
  • Kobiet urodzonych w latach 1999-2004, które posiadają kwalifikacje przydatne dla wojska,
  • Osób, które ukończyły 18. rok życia i zgłosiły się na ochotnika do kwalifikacji wojskowej.

Jak wygląda kwalifikacja wojskowa?

Sam proces kwalifikacji wojskowej nie jest skomplikowany i ma swój określony przebieg. Komisja wojskowa najpierw sprawdza tożsamość osoby, która stawia się do kwalifikacji. Następnie kandydat przechodzi proces badania, a komisja lekarska ocenia stan jego zdrowia pod kątem tak fizycznym, jak i psychicznym. Co ważne, zdarzają się przypadki, kiedy komisja może skierować nas na dodatkowe badania. Po całym procesie możemy spodziewać się przyznania przez komisję konkretnej kategorii wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2023. Jakie są kategorie w wojsku?

Kwalifikacja wojskowa. KATEGORIA A

Nadanie kategorii A oznacza zdolność do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej.

Kwalifikacja wojskowa. KATEGORIA B

Osoba, która otrzyma kategorię B jest czasowo niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby, natomiast w okresie do 24 miesięcy od dnia badania, rokuje odzyskanie zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa. KATEGORIA D

Oznacza niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa. KATEGORIA E

Oznacza, że dana osoba jest trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.

Kto nie podlega kwalifikacji wojskowej?

Obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który jest równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami RP. Oznacza to także, że takie osoby nie muszą stawiać się na kwalifikacji wojskowej. Obecnie coraz głośniej mówi się o problemie dotyczącym osób z niepełnosprawnościami, które mają obowiązek stawienia się na komisji wojskowej. MON być może zmieni przepisy w tej kwestii w najbliższej przyszłości.

Ministerstwo Obrony Narodowej wystartowało właśnie z nowym projektem "Trenuj jak żołnierz". W galerii poniżej możecie zapoznać się z pokazowymi ćwiczeniami, które odbyły się podczas inauguracji programu.

e-Polska. Debata: Finansowe wsparcie dla przedsiębiorstw