Wybory Kraków

i

Autor: Aleksander Miszalski, Facebook / Łukasz Gibała, Facebook

Wybory samorządowe 2024

Aleksander Miszalski i Łukasz Gibała pytani o największe wyzwania Krakowa. Na co wskazali?

2024-04-17 15:43

Jakie są największe wyzwania, przed którymi stoi Kraków? Jak rozwiązać problemy transportowe w mieście? – to tylko niektóre z ważnych pytań, na jakie odpowiadali kandydaci na urząd prezydenta Krakowa – Aleksander Miszalski (KO) oraz Łukasz Gibała (bezpartyjny), przed niedzielną, II turą wyborów samorządowych 2024 w Krakowie.

Kraków. Wybory samorządowe 2024. Kto zostanie nowym prezydentem?

Realny wpływ mieszkańców na decyzje zapadające w mieście, budowa metra jako remedium na korki drogowe, a także hasła wyborcze, które wyrażają miłość do Krakowa – to łączy kandydatów na prezydenta tego miasta: posła KO Aleksandra Miszalskiego i bezpartyjnego radnego Łukasza Gibałę. W I turze wyborów Miszalski uzyskał ponad 37 proc. poparcia, Gibała – prawie 27 proc. Obaj odpowiedzieli na pytania Polskiej Agencji Prasowej w ankiecie przeprowadzonej przed I turą wyborów.

Ankiety zawierały cztery pytania. Pierwsze dotyczyło największego wyzwania, przed którym stoi miasto. Drugie - hasła wyborczego kandydata. Trzecie odnosiło się do pierwszej decyzji kandydata po jego zaprzysiężeniu na urząd prezydenta. Czwarte pytanie różniło się w zależności od miasta. W przypadku stolicy Małopolski dotyczyło pomysłu na rozwiązanie problemów transportowych.

Z odpowiedzi udzielonych PAP wynika, że kandydaci w Krakowie kładą nacisk na współpracę z mieszkańcami, chcą by ci mieli realny wpływ na procesy decyzyjne poprzez udział w konsultacjach społecznych. Kandydatów łączą także kwestie transportowe – chęć rozładowania korków poprzez rozwój i usprawnienie komunikacji miejskiej, budowę metra, ścieżek rowerowych, parkingów.

Największe wyzwania, przed którymi stoi Kraków?

Kandydaci inaczej wskazali największe wyzwania, przed którymi stoi Kraków. Dla Miszalskiego jest to otwarcie urzędu na dialog z mieszkańcami, pytanie ich o zdanie przed podejmowaniem ważnych decyzji, uczynienie „współgospodarzami” miasta. Kandydat KO zapowiada, że każdy mieszkaniec będzie miał swoje konto internetowe, które umożliwi wzięcie udziału we wszystkich konsultacjach społecznych. Gibała widzi dwa największe wyzwania: rozwiązanie problemów transportowych Krakowa, czyli likwidację korków i usprawnienie komunikacji publicznej oraz walkę z patodeweloperką, zatrzymanie chaotycznej zabudowy bez poszanowaniu zieleni.

W swoich hasłach wyborczych obaj kandydaci wyrażają miłość do miasta. Hasło Miszalskiego to „Z sercem dla Krakowa”, Gibały – „Bo kocham Kraków”.

Pierwsza decyzja po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta Krakowa?

Pierwszą decyzją Miszalskiego po ewentualnym zaprzysiężeniu na urząd prezydenta byłoby zarządzenie audytu prawno-finansowego w magistracie. Gibała jako pierwszą decyzję podał likwidację parkingu przed magistratem przy placu Wszystkich Świętych i utworzenie w tym miejscu ogólnodostępnego skweru dla mieszkańców. Ten parking, zdaniem Gibały, jest symbolem nieuzasadnionych przywilejów dla najwyższych rangą urzędników Jacka Majchrowskiego. Mówiąc o pierwszej decyzji, zapowiedział sprzedaż prezydenckiego lexusa i zadeklarował, że nie będzie korzystał z samochodu służbowego.

Jak rozwiązać problemy transportowe w Krakowie?

Pomysły na rozwiązanie problemów transportowych obaj kandydaci mają podobne. Przy czym Miszalski podkreślił, że transport miejski nie może być ofiarą oszczędności, a mieszkańcy powinni współuczestniczyć w decyzjach dotyczących rozwoju sieci komunikacyjnej. Dla posła KO ważna jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym, budowa przystanków blisko domu (500 m), dostosowanie transportu do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi, bilet roczny dla studentów za 365 zł. Według Miszalskiego budowa metra rozpoczęłaby się w 2028 r.

Gibała wymienił konkretne inwestycje. Mają to być np. nowe torowiska tramwajowe do Azorów i Chełmońskiego, do Złocienia, Rżąki oraz do nowego przystanku kolejowego SKA przy os. Piastów. Zapowiedział uruchomienie linii autobusowych m.in. do rejonu ulic Bochenka, Starego Dębu, Tetmajera, Stelmachów. Chciałby konsultacji społecznych w sprawie budowy nitki metra z alei Trzech Wieszczów do Ruczaju i Klinów. Realizacji inwestycji towarzyszyłyby nasadzenia roślin. Atrakcyjna komunikacja miejska może, zdaniem kandydata, być alternatywą dla samochodów.

43-letni Aleksander Miszalski zanim został posłem PO (2019 r.), był radnym dzielnicowym i radnym miasta wybranym z komitetu wyborczego Jacka Majchrowskiego. Jest magistrem trzech kierunków: ekonomii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym, turystyki i rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego, socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym roku na UEK obronił doktorat na temat ruchu turystycznego. Przez 20 lat, do ogłoszenia startu w wyborach prezydenta miasta, był przedsiębiorcą działającym w branży turystycznej.

46-letni Łukasz Gibała deklaruje bezpartyjność. W walce o fotel prezydenta popiera go partia Razem. W przeszłości był posłem PO, należał też do Ruchu Palikota. Dwukrotnie ubiegał się o urząd prezydenta miasta. Założył stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców oraz klub radnych miejskich o tej samej nazwie. To jeden z największych przeciwników prezydenta Jacka Majchrowskiego, podkreślający potrzebę zmian. Studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych i przez kilka lat był pracownikiem naukowym. Prowadzi firmę produkującą materiały (filamenty) do druku 3D.

Najlepsze kąpieliska w Krakowie 2024. Gdzie wypocząć nad wodą?

Stare zdjęcia polskich gwiazd! Tak kiedyś wyglądali ci popularni artyści!