Dodatek gazowy w 2024 roku

i

Autor: Bartlomiej Magierowski/East News Dopłata do gazu 2024 - na jakie dofinansowanie można liczyć?

Twoje finanse

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych. Ile pieniędzy można dostać w 2024 roku?

2024-03-05 7:26

Kryterium dochodowe oraz ogrzewanie paliwem gazowym to dwa kryteria uzyskania dopłaty do gazu dla gospodarstw domowych w 2024 roku. Refundacją podatku VAT są objęte paliwa gazowe, które są nam dostarczane od 1 stycznia do dnia 30 czerwca. Jakiej kwoty w tym roku nie mogą przekraczać dochody dla gospodarstw jednoosobowych, a jakiej w wieloosobowych, aby uzyskać dodatek? W tym artykule znajdziecie wszystkie aktualne informacje.

Oto, co trzeba wiedzieć o dodatku gazowym w 2024 roku

Kryterium dochodowe

Podwyżki dla pracowników budżetówki, waloryzacja 800 Plus, marcowa waloryzacja emerytur, a potem druga waloryzacja świadczeń dla seniorów, a także szereg innych zmian na polu finansowym sprawia, że ci, którzy chcą starać się o refundację i zwrot podatku VAT za gaz, czyli dodatek gazowy, powinni baczniej przyjrzeć się obowiązującemu w 2024 roku kryterium dochodowemu. Ten rodzaj dofinansowania można dostać, jeśli miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub też 1500 zł n jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioski o dodatek gazowy

Tak naprawdę jest to wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 roku - od 1 stycznia do 30 czerwca. Wniosek składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT i właśnie na stronie swojego urzędu gminy lub miasta na pewno znajdziemy go w wersji elektronicznej. Dane, które należy tam wpisać są standardowe: dane do kontaktu, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, ale także informację czy pierwszy, czy kolejny raz składamy wniosek. Należy podać także informację o wielkości gospodarstwa domowego, a także podać dane członków zamieszkujących je. Należy także zaznaczyć, gdzie odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne w wybranym roku kalendarzowym i wskazać dochody. Ważnym jest też, by źródło ogrzewania było wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB.

Dodatkowe informacje

Pierwotnie zwrot podatku VAT za gaz był możliwy za wydatki poniesione do końca 2023 roku, okres ten został jednak wydłużony. Składając wniosek należy pamiętać o jeszcze jednej, istotnej kwestii: wniosek może być złożony przez osobę, na którą jest podpisana umowa na dostarczanie gazu. Do kiedy można składać wnioski o dodatek gazowy? W dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT, jednak nie później niż do 30 września tego roku.

Sonda
Jaką porę roku lubisz najbardziej?

ZOBACZ TAKŻE: Tak wygląda dom restauratorki Ewy Wachowicz. Jej posiadłość robi duże wrażenie

CZY DOJDZIE DO SIŁOWEGO PRZEJĘCIA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO?! | DUDEK O POLITYCE