Czy sieć wi-fi zniknie z kołobrzeskich szkół?

2020-05-21 10:43 wj
Czy sieć wi-fi zniknie z kołobrzeskich szkół?
Autor: Materiały Prasowe Czy sieć wi-fi zniknie z kołobrzeskich szkół?

Zdemontowania sieci wi-fi w kołobrzeskich szkołach chce Koalicja Polska Wolna od 5G, która uważa że jej promieniowanie jest powodem chorób cywilizacyjnych

Petycja w tej sprawie trafiła już do kołobrzeskich radnych. Na posiedzeniu komisji skarg, wniosków i petycji, rozpatrzono petycję przedstawicieli Koalicji Polska wolna od 5G. Zdaniem członków stowarzyszenia, nowoczesna technologia odpowiada za szereg chorób cywilizacyjnych.

Przeciwnicy 5G chcą zdemontowania sieci wi-fi w szkołach i założenie nowych instalacji sieci komputerowych w oparciu o połączenia kablowe. Inicjatorzy petycji zwrócili się do radnych, o podjęcie projektu uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektro-skażeniem.

Większością głosów radni pozytywnie odnieśli się do niektórych postulatów zawartych w petycji, m.in. tych dotyczących kampanii informacyjnej dotyczącej wpływów i skutków nowoczesnej technologii czy ograniczania korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów w szkołach. Na komisji podjęto wnioski intencyjne w tych sprawach.