Ważna inwestycja w Sukowie. Powstanie tam centrum przesiadkowe

2021-04-20 9:20 PioR
Ważna inwestycja w Sukowie. Powstanie tam centrum przesiadkowe
Autor: Urząd Marszałkowski w Kielcach

Zatoki postojowe, parking na kilkadziesiąt samochodów i poczekania z toaletami. Tak w skrócie będzie wyglądało centrum przesiadkowe, jakie niebawem powstanie w Sukowie. Na tę ważną dla pasażerów inwestycję gmina Daleszyce pozyskała prawie 800 tys. zł unijnego dofinansowania.

Władze woj. świętokrzyskiego przekonują, że przyjazne dla pasażerów węzły przesiadkowe będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w zwiększaniu atrakcyjności i poprawy konkurencyjności transportu publicznego. Temu właśnie służy projekt, który realizować będzie gmina Daleszyce.

- Budowa centrum przesiadkowego służyć ma zwiększeniu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, zachęceniu do korzystania z komunikacji zbiorowej na rzecz zmniejszenia użytkowania samochodów, a co za tym idzie obniżenie emisji substancji szkodliwych do powietrza – podkreśla Andrzej Bętkowski, marszałek woj. świętokrzyskiego.

W ramach projektu powstanie budynek poczekalni wraz z instalacjami wewnętrznymi, jezdnia bitumiczna, która będzie pełnić funkcję pętli autobusowej. Powstanie również plac postojowy dla autobusów z czterema stanowiskami, a także zatoka autobusowa z postojem równoległym do jezdni na dwa stanowiska, cztery zatoki postojowe dla pojazdów osobowych, na których przewidziano łącznie 47 stanowisk (w tym trzy dla osób z niepełnosprawnościami).

W projekcie przewidziano miejsca postojowe dla rowerów, pojawią się także ławki, chodniki, oświetlenie uliczne, wybudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" zaplanowana została na 100 sztuk.

- To naprawdę ważna i długo wyczekiwana inwestycja przez naszych mieszkańców – zaznacza Dariusz Meresińki, burmistrz Daleszyc.

Szacuje się, że liczba pasażerów korzystających z węzła przesiadkowego w Sukowie wyniesie ok. trzech tysięcy osób rocznie. Inwestycja ma być gotowa w kwietniu 2022 roku. Jej wartość to 938 tys. zł, z czego prawie 800 tys. zł to unijne dofinansowanie.

200 km/h kielecką obwodnicą

qz-5C1S-VuAw-GPTF