Praca w biurze

i

Autor: Pexels

Bezrobotni i pracodawcy dostaną pieniądze. Jutro startuje nabór do "REAKTYWACJI"

2022-09-22 12:33

Nabór do "REAKTYWACJI" już od 23 września. W projekcie brać mogą udział osoby mające problem ze znalezieniem pracy w naszym województwie, ale też i pracodawcy mogący zapewnić stanowiska pracy.

Głównym celem projektu jest aktywizacja bezrobotnych, którzy mają problem ze znalezieniem pracy z powodu trudnej sytuacji. Program obejmuje mieszkańców powyżej 29 roku życia, zamieszkujących na terenie naszego województwa świętokrzyskiego, oraz osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki, osoby które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2021 roku wskutek pandemii COVID-19 - informuje UM Kielce.

"Przedsiębiorcy w ramach zatrudnienia osób mogą otrzymać dofinansowanie wysokości 25 tysięcy złotych netto, przy niewielkim wkładzie własnym 5,5 tysiąca złotych" - mówi Barbara Kułaga ze Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Wnioski można składać do 7 października.