Milion zł dla Akademii Kaliskiej. Na co uczelnia przeznaczy to dofinansowanie? [AUDIO]

2021-04-19 16:08 mir
Akademia Kaliska
Autor: fot. mir, eska.pl Akademia Kaliska

Milion zł dla Akademii Kaliskiej. Uczelnia otrzymała dofinansowanie od Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach „Dydaktycznej inicjatywy doskonałości”. Pieniądze pójdą m.in. na doposażenie pracowni naukowych i laboratoriów na kierunkach medycznych i politechnicznych.

Dofinansowanie wynika z sytuacji pandemicznej i kosztów, jakie ponosi uczelnia na kształcenie zdalne.

– Na co pójdą te pieniądze? Na wydziale medycznym przede wszystkim na doposażenie pracowni symulacji klinicznej ratownictwa medycznego, kosmetologii, fizjologii wysiłku i klinicznej, a także na wydziale nauk o zdrowiu. Uzyskaliśmy także środki na centrum symulacji przeznaczone dla studentów położnictwa i teraz w pełni będziemy mogli doposażyć tę pracownię. Z tych pieniędzy doposażymy także laboratoria znajdujące się w Centrum Doskonałości Kół Zębatych. Cieszę się, że minister odpowiedział na nasz wniosek i te pieniądze nam przeznaczył. Mimo pandemii staramy się unowocześniać naszą uczelnię

- mówi prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej.

POSŁUCHAJ: Akademia Kaliska dostała milion zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Na co pójdą te pieniądze? - mówi prof. Andrzej Wojtyła, rektor AK

– Te dodatkowe pieniądze przeznaczymy też na szkolenie nauczycieli akademickich, rozbudowę infrastruktury sieciowej i serwerowej uczelni oraz doposażenie pracowni komputerowych na wydziałach: nauk społecznych, politechnicznym oraz zarządzania kryzysowego

– dodaje rektor uczelni.

Akademia Kaliska jest jedną z kilkunastu szkół wyższych w kraju, które otrzymały takie wsparcie.