Iława dołącza do strefy czerwonej. Co można, a czego nie w czerwonej strefie?

2020-10-09 14:47
podział na strefy od 10.10.2020
Autor: Kancelaria Premiera RP Podział na strefy od 10.10.2020, Iława w strefie czerwonej

Od 10 października Iława włączona zostaje do tak zwanej czerwonej strefy. Ministerstwo Zdrowia właśnie opublikowało zaktualizowaną listę norm i zakazów dla wybranych stref ze zwiększonymi restrykcjami. Jakie zakazy obowiązują obecnie w powiecie iławskim? O tym na ilawa.eska.pl

Najpierw pojawiła się skrócona i niedoprecyzowana lista zakazów i wytycznych dla żółtych i czerwonych stref, zresztą nadal lista ta jest okresowo aktualizowana. Sprawdzamy jakie obecnie zakazy i wytyczne dotyczą Iławy i powiatu iławskiego, który od soboty (10.10) zaliczony zostaje do strefy czerwonej.

Regionalne obostrzenia – nowe zasady od 10.10.2020

Organizacja kongresów i targów:

W strefie czerwonej – zakaz

Wydarzenia kulturalne w strefie czerwonej:

Odbywają się:

1. W pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, pod warunkiem:

udostępnienia widzom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami,

zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa;

2. Na otwartym powietrzu pod warunkiem:

zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów była nie większa niż 100 osób,

zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,

zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

Gastronomia:

W strefie czerwonej – prowadzenie działalności możliwe w określonych godzinach: od 6:00 do 22:00. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.

Działalność hotelarska:

Obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni, gastronomii oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

Aquaparki i baseny:

Obecnie 75% obłożenia obiektu w aquaparkach.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne:

W strefie czerwonej – zakaz 

Kina:

Zasady podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych – 25% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska:

Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

Ten sam warunek – będzie – po upływie 14 dni o dnia ogłoszenia rozporządzenia w przypadku rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgromadzenia:

Obecnie jest zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 150 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

Kościoły:

1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – 50% obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego oraz obowiązek zakrywania ust i nosa

2. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa

Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe:

W strefie czerwonej – 50 osób, z wyjątkiem obsługi (obecnie i od 17.10.2020 r.)

Transport zbiorowy:

W strefie czerwonej – 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego.

Zasłanianie ust i nosa:

W strefie czerwonej – wszędzie maski w przestrzeni publicznej

Handel:

Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Kluby nocne, dyskoteki oraz inne miejsca udostępnione do tańczenia (tzw. wolny parkiet):

Obecnie zakaz prowadzenia działalności.

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu:

Obecnie w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki – także jego opiekun.

Siłownie oraz centra i kluby fitness w strefie czerwonej

Działalność dopuszczalna pod warunkiem, gdy na siłowni lub w klubie znajduje się nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

Transport lotniczy:

Obecnie jest obowiązek:

1. Zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego.

2. Dezynfekcji statku powietrznego:

a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,

b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,

c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin.

3) Przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wypłaszczanie krzywej. "Będzie dobrze" Adama Federa, odc. 129
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE