Więcej pieniędzy w tegorocznym budżecie miasta.

2006-11-21 11:18

Więcej pieniędzy w tegorocznym budżecie miasta. Do rozdysponowania Opole ma 12 milionów 700 tysięcy złotych. Skąd ta kwota?

Więcej pieniędzy w tegorocznym budżecie miasta. Do rozdysponowania Opole ma 12 milionów 700 tysięcy złotych. Skąd ta kwota? Miasto uzyskało więcej pieniędzy z podatków, poczyniono sporo oszczędności w bieżących wydatkach, są też pieniądze z niewykonanych inwestycji. Milion 400 tysięcy złotych Ratusz postanowił przekazać opolskiemu zoo na dokończenie budowy fokarium; dodatkowe pieniądze ma otrzymać opolska policja. Planuje się także remont dachu w ośrodku w Zieleńcu i zakupy książek dla miejskiej biblioteki. 200 tysięcy złotych Urząd chce wydać na doświetlenie ulic, milion 600 tysięcy złotych na nową ulicę Koszalińska na Malince. Jeśli radni zgodzą się milion 200 tysięcy złotych otrzyma na swa nową siedzibę na Armii Krajowej Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie. Urzędnicy chcą też zlikwidować starą rzeźnię na targowisku Centrum gdzie ma powstać nowoczesna hala. Sporo otrzymać ma także opolska oświata. Decyzja rady miasta w sprawie nadwyżki już 23 lutego.

NAJNOWSZE