Opłaty adiacenckie w Kaliszu

2006-11-21 11:18

Wczoraj Rada Miejska uchwaliła nowy podatek od nieruchomości. Opłata to 35% wzrostu wartości nieruchomości.

Opłaty adiacenckie w Kaliszu. Wczoraj Rada Miejska uchwaliła nowy podatek od nieruchomości. Opłata to 35% wzrostu wartości nieruchomości. Podatek będzie naliczany, gdy wartość działki wzrośnie wskutek wybudowania na niej infrastruktury technicznej z udziałem publicznych pieniędzy. Do opłat adiacenckich będą zobowiązani także ci właściciele, którzy dokonali podziału nieruchomości. Na wprowadzenie takiego podatku pozwala ustawa o gospodarce nieruchomościami. Podczas wczorajszej burzliwej dyskusji radni podawali przykłady miast, gdzie władze zrezygnowały z wprowadzania takich opłat. Prezydent Janusz Pęcherz przekonywał, że opłaty adiacenckie to dodatkowe wpływy do budżetu przeznaczane na inwestycje. Warto dodać, że tego typu podatek obowiązuje już w Ostrowie i wynosi 50%.

NAJNOWSZE