Geografowie z UW we wspólpracy z Płockiem

2006-11-21 11:18

Geografowie z UW we wspólpracy z Płockiem

Porozumienie o współpracy między miastem Płock a Instytutem Geografii Społecznej i Regionalnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego podpisano dziś w ratuszu. Współpraca zakłada przede wszystkim wzajemną pomoc nad budową planów zagospodarowania przestrzennego Płocka- powiedziała Iwona Wierzbicka główny architekt miasta. Ze strony Uniwersytety oczekiwania są bardzo proste- mówi profesor Andrzej Kowalczyk . Chcemy by studenci zyskali wiedzę praktyczną. Pierwszy efekt porozumienia to praktyki studenckie poświęcone Płockowi. Na przełomie sierpnia i września około 80-u studentów geografii Uniwersytetu Warszawskiego pracować ma nad strategią rozwoju Płocka.

NAJNOWSZE