Bezpłatny Internet dla wszystkich mieszkańców Wyrzyska!

2006-11-21 11:18

Bezpłatny dostęp do internetu – to marzenie wielu, ale na razie spełni się jedynie mieszkońcom gminy Wyrzysk. Projekt pod hasłem "Informatyzacja spoleczenstwa" zatwierdził już Urząd Marszałkowski. Informatyzacją mają zostać objęte urzędy, jednostki współpracujące, miejsca publiczne m.in. biblioteki, szkoły, centra kultury, ale przede wszystkim sami mieszkańcy.

Bezpłatny dostęp do internetu – to marzenie wielu, ale na razie spełni się jedynie mieszkońcom gminy Wyrzysk. Projekt pod hasłem "Informatyzacja spoleczenstwa" zatwierdził już Urząd Marszałkowski, teraz potrzebna jest jeszcze zgoda wojewody. Jeśli zostanie udzielona informatyzacją objęte zostaną urzędy, jednostki współpracujące, miejsca publiczne m.in. biblioteki, szkoły, centra kultury, ale przede wszystkim sami mieszkańcy. "Każdy posiadacz komputera będzie mógł bezpłatnie korzystać z internetu" - zapewnia burmistrz Wyrzyska - Tadeusz Perliński. Gmina Wyrzysk jako jedyna w Wielkopolsce otrzymała pozwolenie na realizację projektu, otrzyma również dotację na ten cel. 75 procent kosztów tj. około miliona zł. pokryje Unia Europejska, pozostała część będzie pochodzić z budzetu gminy.

NAJNOWSZE