Feel This Moment

Feel This Moment - TEKST PIOSENKI

Ask for money, and get advice

Ask for advice, get money twice

I'm from the Dirty, but that chico nice

Ya'll call it a moment, I call it life

One day when the light is glowing

I'll be in my castle golden

But until the gates are open

I just wanna feel this moment (ohhh)

I just wanna feel this moment (ohhh)

I just wanna feel this moment

Mr Worldwide

Christina Aguilera

Oye mamita, come on, dale, que la cosa esta rica

(I wanna feel this moment)

[Beat break]

Feel this moment...

Reporting live, from the tallest building in Tokyo

Long ways from the hard ways

Bill sos, and oh yeas

They count it always, 305 all day

Now baby we can party, oh baby we can party

She read books, especially about red rooms and tied ups

I got it hooked, cause she seen me in a suit with the red ta-ta up

Meet and greet, nice to meet ya, but time is money

Only difference is I own it, now let's stop time and enjoy this moment.

One day when the light is glowing

I'll be in my castle golden

But until the gates are open

I just wanna feel this moment (ohhh)

I just wanna feel this moment (ohhh)

I just wanna feel this moment

[Beat break]

Feel this moment...

I see the future but live for the moment, make sense don't it

Now make dollars, I mean billions, I'm a genius, I mean brilliant

This street is what scoot em

And made em slicker, to slick with the ruler

I've lost a lot, and learned a lot

But I'm still undefeated like Zula

I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps

Baby we can travel the world

And not given view, and all you can see

Time is money

Only difference is I own it, like a stop watch, let's stop time and enjoy this moment

One day when the light is glowing

I'll be in my castle golden

But until the gates are open

I just wanna feel this moment (ohhh)

I just wanna feel this moment (ohhh)

I just wanna feel this moment

Come one, feel this moment...

(Ohhh) I just wanna feel this moment

(Ohhh) I just wanna feel this moment

Poproś o pieniądze, otrzymasz radę

Zapytaj o radę, otrzymasz podwójne pieniądze

Jestem z tych złych, jednakże fajny chłopak

Wszyscy nazywacie to chwilą, ja nazywam to życiem.

Pewnego dnia, gdy światło zaświeci

Będę w moim złotym pałacu

Lecz dopóki bramy są otwarte

Chcę po prostu poczuć tę chwilę

Chcę po prostu poczuć tę chwilę

Chcę po prostu poczuć tę chwilę

Pan Światowy

Christina Aguilera

Hej mamo, chodź, chodź, te rzeczy są wartościowe

(Chcę poczuć tę chwilę)

Poczuć ten moment….

Relacjonując na żywo, z najwyższego budynku w Tokio

Długie drogi pośród trudnych rozwiązań

Rachunek SOS i oh taak

Liczą to stale, 305 caluśki dzień

Teraz kochanie możemy się bawić, och kochanie możemy się bawić

Czytała książki, zwłaszcza te o czerwonych pokojach i uwikłaniach

Złapałem haczyk, bo widziała mnie w czerwonym stroju i cześć

Spotkanie i powitanie, miło cię widzieć, ale czas to pieniądz

Jedyną różnicą jest to, że go mam, teraz niech zatrzyma się czas i cieszmy się tą chwilą.

Pewnego dnia, gdy światło zaświeci

Będę w moim złotym pałacu

Lecz dopóki bramy są otwarte

Chcę po prostu poczuć tę chwilę

Chcę po prostu poczuć tę chwilę

Chcę po prostu poczuć tę chwilę

Poczuć ten moment…

Widzę przyszłość, ale żyję tylko dla tej chwili, to ma sens, czyż nie?

Teraz zarabiaj dolary, mam na myśli miliardy, jestem geniuszem, mam na myśli brylatem.

Ta ulica jest tym co im zwiało

I uczyniło ich przebiegłymi, pozwoliło przechytrzyć władców.

Straciłem dużo i zarobiłem wiele

Lecz nadal jak Zula jestem niepokonany

Jestem daleki od taniochy, zerwałem kontakty ze wszystkimi znajomkami

Kochanie możemy objechać świat

I tak nie odda to widoku i wszystko co możesz zobaczyć to

że czas to pieniądz.

Z tą różnicą, że ja go mam, niczym stoper, zatrzymajmy czas i cieszmy się tą chwilą.

Pewnego dnia, gdy światło zaświeci

Będę w moim złotym pałacu

Lecz dopóki bramy są otwarte

Chcę po prostu poczuć tę chwilę

Chcę po prostu poczuć tę chwilę

Chcę po prostu poczuć tę chwilę

Dawaj, poczuj ten moment…

Chcę po prostu poczuć tę chwilę

Chcę po prostu poczuć tę chwilę
Autorzy utworu: Morten Harket, Armando C. Perez, Christina Aguilera, Nasri Atweh, Adam Messinger, Pal Waaktaar, Nolan Lambroza, Magne Furholmen, Urales Vargas