Man O To

Man O To

Man O To - YOUTUBE

Man O To - TEKST PIOSENKI

Do do donya kojahi ?
mo mo mordam as jodahi
age pahlum nayahi
misham man rahi

Do do donya kojahi ?
mo mo mordam as jodahi
age pahlum nayahi
misham man rahi

Man o to migim (aaaaaahhh)
emrus o farda
Man o to migim ( aaaahhhhh)
emrus o farda

Do do donya kojahi ?
mo mo mordam as jodahi
age pahlum nayahi
misham man rahi

Do do donya kojahi ?
mo mo mordam as jodahi
age pahlum nayahi
misham man rahi

Man o to migim (aaaaaahhh)
emrus o farda
Man o to migim ( aaaahhhhh)
emrus o farda

Mitarsam in ehsas bemune
mitarsam bescham man divune

Man o to migim
emrus o frada
Man o to migim
emrus o farda

Man o to migim (aaaaaahhh)
emrus o farda
Man o to migim ( aaaahhhhh)
emrus o farda
Autorzy utworu: Robert Uhlmann, Alex Arash Labaf Autorzy tekstu: Robert Uhlmann, Alex Arash Labaf
NAJNOWSZE