W całym Elblągu rozbrzmiały syreny alarmowe! Alarm trwał 5 sekund. Co oznaczał?

2020-06-30 12:29 Krzysztof Wójcik
Zawyły syreny alarmowe w Elblągu! Na szczęście był to tylko test ich sprawności
Autor: Urząd Miejski w Elblągu Zawyły syreny alarmowe w Elblągu! Na szczęście był to tylko test ich sprawności

Urząd Miejski w Elblągu poinformował mieszkańców, że we wtorek (30 czerwca) z syren alarmowych rozlokowanych na terenie miasta będzie słyszalny 5-sekundowy alarm. Nie ma się jednak czego obawiać – wyjaśnia samorząd. Okazuje się bowiem, że planowane są testy urządzeń.

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu poinformował mieszkańców, że we wtorek (30 czerwca) planowany jest test syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta. W związku z tym emitowane będą krótkie, 5 sekundowe dźwięki, testujące sprawność tych urządzeń.

Testy zostały zakończone, a w obrębie miasta faktycznie rozległy się dźwięki syren. Mamy teraz pewność, że system ostrzegawczy w naszym mieście pozostaje sprawny.

Super Raport 29 VI (goście: Kamiński, Czarnecki, Dziambor, Budka, Gawkowski, Migalski)

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jakie są rodzaje alarmów? Jak powinniśmy się zachować, gdy syreny zawyją naprawdę?

Mimo, że ta wiedza powinna być powszechna, podobnie jak znajomość numerów alarmowych, wiele osób wciąż zastanawia się co oznacza dany sygnał dźwiękowy. I choć mamy nadzieję, że nigdy się ona nikomu nie przyda, nie powinna być ona tylko zaskakującą ciekawostką, a obowiązkiem! Zdarzyć może się bowiem, że znajomość aktualnie obowiązujących alarmó uratuje życie nam oraz naszym bliskim. Rozwiejmy zatem wszelkie wątpliwości.

Alarm ogólny
Trwający 3 minuty modulowany (naprzemiennie wznoszący i opadający) dźwięk syreny. Odwołanie tego alarmu następuje poprzez wyemitowanie trwającego również 3 minuty ciągłego, jednostajnego dźwięku syreny.

Alarm powietrzny
Trwający 1 minutę modulowany dźwięk syreny. Modulacja występuje w proporcjach 3:1, co oznacza, że po każdych 3 sekundach dźwięku następuje 1 sekunda ciszy. Odwołanie, podobnie jak w poprzednim przypadku, polega na nadaniu trwającego 3 minuty ciągłego dźwięku syreny.

Alarm o skażeniu promieniotwórczym
Sekwencja krótkich modulowanych dźwięków syreny w proporcjach 1:1. Odwołanie tego alarmu następuje tak samo, jak w przypadku alarmów ogólnego oraz powietrznego.

Alarm o skażeniu chemicznym
Sekwencja długich modulowanych dźwięków powtarzanych prze 3 minuty. Każdy dźwięk powinien trwać 10 sekund, natomiast przerwy pomiędzy nimi od 25 do 30 sekund. Odwołanie polega na wyemitowaniu trwającego 3 minuty ciągłego dźwięku.