Trwają prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Elblągu

2021-04-29 9:24 JS
oczyszczalnia prace
Autor: UM Elbląg

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla całego projektu pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” to ponad 107 mln zł.

W ramach projektu realizowana jest obecnie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”. W dniu 07.04.2020 r. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało z firmą Instal Warszawa S.A. umowę na realizację ww. zadania. Wartość kontraktu to ponad 193 mln zł.

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Elblągu obejmuje budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenie części istniejących obiektów.

Jednym z nowo wybudowanych obiektów jest stacja mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego. W okolicy stacji zostały wybudowane dwa żelbetowe zbiorniki: zbiornik osadu nadmiernego i części pływających i zbiornik osadu zagęszczonego.

Aniołki Matusińskiego tańczą przed MŚ sztafet w Chorzowie!