Chcesz zmienić życie na lepsze? Sięgnij po swoją szansę z Fundacją Elbląg

2020-08-03 9:23 Artykuł sponsorowany
Fundacja Elbląg wspiera mieszkańców miasta od ponad 20 lat
Autor: Materiały promocyjne Fundacja Elbląg wspiera mieszkańców miasta od ponad 20 lat

Stypendia dla młodych uzdolnionych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, pomoc w leczeniu i rehabilitacji, wsparcie w znalezieniu pracy. To tylko niektóre z projektów, jakie od ponad dwudziestu lat realizuje Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego. Wszystko po to, by mieszkańcom Elbląga żyło się lepiej.

Stypendium Fundacji Elbląg

Jedną z ważniejszych inicjatyw Fundacji Elbląg jest Program Stypendialny „Szansa” skierowany jest do uczniów gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i policealnych oraz studentów, będących w trudnej sytuacji materialnej, osiągających szczególnie wysokie wyniki nauczania lub wybitnie uzdolnionych w wybranym kierunku, będących jednocześnie stałymi mieszkańcami Elbląga lub powiatu ziemskiego elbląskiego. Od 2003 roku realizowany jest również Program Stypendialny „Słonik”. Dzięki niemu dzieci z niepełnosprawnością, uczniowie i studenci z Elbląga oraz powiatu elbląskiego mogą zdobyć wykształcenie pozwalające im na aktywne życie zawodowe i społeczne.


Obecnie trwa nabór wniosków stypendialnych na rok szkolny 2020/2021. Więcej informacji oraz formularze do pobrania można znaleźć na stronie internetowej: http://www.fundacja.elblag.pl/siegnij-po-stypendium-fundacji-elblag-2/

Fundacja Elbląg
Autor: Materiały promocyjne

Wsparcie w znalezieniu pracy

Fundacja realizuje także projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińśko – Mazurskiego. Mają one na celu zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej uczestników projektu. Dotychczas już ponad 400 osób zostało objętych profesjonalnym wsparciem specjalistów. Dzięki zorganizowanym szkoleniom zawodowym oraz możliwości podjęcia staży zawodowych wielu uczestników mogło się przekwalifikować.


W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

  • pogłębiona diagnoza, która pozwoli określić drogę rozwoju,
  • warsztaty edukacyjne – Aflatoun,
  • poradnictwo specjalistyczne (prawne i społeczno-obywatelskie),
  • warsztaty z treningu interpersonalnego,
  • indywidualne wsparcie psychologa, doradcy zawodowego,
  • warsztaty z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy,
  • spotkania przedstawiające różne formy zatrudnienia,
  • staże i stypendia,
  • wsparcie trenerów pracy oraz pomoc w zatrudnieniu,
  • szkolenia zawodowe „szyte na miarę” wraz ze stypendiami szkoleniowymi.


Obecnie trwa rekrutacja do projektów „Aflatoun szansą na rozwój” oraz „ Z Aflatounem w przyszłość II edycja”. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.fundacja.elblag.pl/aflatoun-szansa-na-rozwoj

20-lecie działalności Fundacji Elbląg

Fundacja Elbląg od ponad 20 lat podejmuje wiele działań, których celem jest wspieranie elblążan, zarówno w zdobywaniu wiedzy, rozwiązywaniu problemów społecznych jak i szeroko rozumianej integracji. Wśród realizowanych inicjatyw wyróżnić można m.in. programy stypendialne „Szansa” i „Słonik”, fundusz młodych talentów, pomoc w leczeniu i rehabilitacji, pozyskiwanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, Konkurs Literacki, Konkurs o tytuł „Filantropa Roku”, projekty w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej, a także projekty w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług społecznych.

Realizacja wszystkich działań jest możliwa dzięki wsparciu darczyńców, którzy angażują się na rzecz i dla dobra elblążan. Fundacja zachęca osoby wrażliwe społecznie do przekazania darowizny, która umożliwi udzielanie dalszej, odpowiedzialnej pomocy na rzecz lokalnej społeczności. Więcej informacji na temat możliwości wsparcia można znaleźć na stronie internetowej: http://www.fundacja.elblag.pl/wesprzyj-dzialania-fundacji-elblag/

 

Fundacja Elbląg obchodzi 20-lecie działalności
Autor: Materiały promocyjne Fundacja Elbląg obchodzi 20-lecie działalności

Artykuł został sfinansowany ze środków pochodzących z dotacji Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 w związku z realizacją zadania „ Zapewnienie stabilności funkcjonowania oraz realizacji zadań statutowych Fundacji Elbląg”

Artykuł sponsorowany