Wokół nas

Ten budynek w Bydgoszczy ma prawie 150 lat. Hitlerowcy niemal obrócili szkołę w gruzy

2024-02-28 14:55

Budynek szkoły III LO przy ul. Nowogrodzkiej 3 na Okolu stoi w sąsiedztwie starego odcinka Kanału Bydgoskiego, przekształconego w planty nad Kanałem Bydgoskim. Został wzniesiony w 1879 roku jako gminna szkoła ludowa na Okolu (Gemeinde-schule Schleusenau). Przez ostatnie niemal 150 lat pełnił różne funkcje. Do dziś wielu Bydgoszczan ma mnóstwo wspomnień związanych z tym miejscem.

Budynek III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowogrodzkiej 3, zlokalizowany na osiedlu Okole, sąsiaduje ze starym odcinkiem Kanału Bydgoskiego, przekształconym w planty nad Kanałem Bydgoskim.

Historia pięknego, niemal 150-letniego budynku na bydgoskim Okolu. Był czas, kiedy rządzili nim hitlerowcy

  • Został wybudowany w 1879 roku jako gminna szkoła ludowa na Okolu (Gemeinde-schule Schleusenau).
  • W latach 90. XIX wieku przeszedł rozbudowę, żeby mógł funkcjonować jako szkoła podwójna (Doppel Volksschule) – z dwoma oddzielnymi placówkami dla dziewcząt i chłopców.
  • Szkoły te posiadały charakter wielowyznaniowy, prowadzone były w języku niemieckim.
  • W roku szkolnym 1926/1927 nadano placówce imię Adama Mickiewicza.
  • Pierwsza siedziba Muzeum Kanału Bydgoskiego, obecnie zlokalizowana przy ul. Staroszkolnej 10, pierwotnie mieściła się w budynku na dziedzińcu III LO.
  • 29 września 2006 roku miało miejsce oficjalne otwarcie muzeum w odnowionym pomieszczeniu na terenie szkoły.
  • Nowa siedziba muzeum, wraz z Centrum Edukacyjno-Społecznym, została uroczyście otwarta 19 czerwca 2021 roku.

Osobne wejście do szkoły dla dziewcząt, osobne dla chłopców

Budynek dzisiejszej szkoły średniej został rozbudowany w 1897 roku przez Johannesa Schwarze, radcę budowlanego. W 1898 roku pierwsi uczniowie podwójnej Szkoły Ludowej rozpoczęli tam naukę. Podział na dwie oddzielne części odzwierciedlony był w architekturze budynku. Po stronie frontowej i tylnej miał po parze ryzalitów, w których umieszczone zostały wejścia do obu szkół. Każda z nich posiadała odrębne sale lekcyjne. Wspólna była tylko aula na II piętrze. Piękna, historyzująca bryła budynku z czerwonej cegły, po rozbudowie mogła przyjąć olbrzymią liczbę uczniów. Lata trzydzieste poza zmianą organizacyjną przyniosły również elektryfikację szkoły.

Hitlerowcy trzymali w zabytkowym gmachu jeńców. Niszczyli wszystko, co wpadło im w ręce

W trakcie II wojny światowej gmach zagarnięto na siedzibę wojsk hitlerowskich i pomieszczenia dla jeńców wojennych. Sprzęt szkolny i pomoce naukowe zostały zniszczone. Poza kilkoma ocalałymi kronikami szkolnymi zniszczono i zagubiono dokumenty. Budynek szkoły znacznie zdewastowano. Po wojnie zorganizowanie edukacji powierzono Ksaweremu Jędryczce, dzięki któremu już 19 marca 1945 r. można było otworzyć Szkołę Podstawową nr 15 im. Adama Mickiewicza. Do szkoły miały uczęszczać dzieci z okolicznych dzielnic – Okola, Miedzynia i Wilczaka. 14 października 1947 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego przemianowało Szkołę Podstawową na V Państwową Szkołę Stopnia Licealnego i Podstawowego. Była to tzw. jedenastolatka.

Pierwsza w historii szkoły matura odbyła się na początku lat 50. XX w

Rok 1950 przyniósł kolejną zmianę nazewnictwa. Szkoła została przemianowana na IV Państwową Szkołę Stopnia Licealnego i Podstawowego. W roku szkolnym 1950/1951 odbyła się pierwsza w historii szkoły matura. Kolejna zmiana nazwy nastąpiła w 1954 roku, kiedy przemianowano ją na Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące nr 2, z dyrektorem Adamem Zalewskim, który bardzo zasłużył się dla tej placówki, pracującym w niej do 1984 roku. Ostatecznie na przełomie lat 1961/1962 szkoła została przemianowana na III Liceum Ogólnokształcące. Historia szkoły nie szła w zapomnienie i w kwietniu 1978 roku otwarto szkolną Izbę Pamięci Narodowej, która posiadała dział tradycji szkoły. Przy coraz nowocześniejszej szkole powstało z inicjatywy Sebastiana Malinowskiego, Muzeum Kanału Bydgoskiego.

III LO im. Adama Mickiewicza od lat szczyci się niemalże 100-procentową zdawalnością egzaminów, język angielski nauczany jest międzywydziałowo, w nowoczesny sposób, na 8 poziomach zaawansowania. Uczniowie szkoły osiągają bardzo dobre wyniki w olimpiadach i konkursach.

Zabytkowy gmach w Bydgoszczy zostanie wyremontowany

Przed gmachem rozpościera się nowa karta historii. Miasto szykuje się do dużego remontu. Prace będą prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Urzędnicy z ratusza zapowiadają, że w pierwszym etapie przygotowana zostanie kompleksowa dokumentacja projektowa. Wstępnie zakładają zlecenie prac konserwatorskich elewacji budynku III LO. Inwestycja obejmuje również wymianę pokrycia dachowego zabytkowego gmachu wraz z wymianą stolarki okiennej. Niebawem rozpisany zostanie przetarg na wykonawcę. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na jesień. Realizacja potrwa kilka miesięcy. Na rozpoczęcie robót radni zarezerwowali prawie 2 mln zł.

- Środki na inwestycje pozyskaliśmy z funduszy zewnętrznych. Zmiany zajdą również w przestrzeni wokół szkoły. Planowana jest m.in. budowa bieżni i siłowni - mówią miejscy urzędnicy.

Bydgoszczanie wskazali, gdzie w mieście randkuje się najlepiej. Poszliśmy śladem zakochanych