Kiedy spotkasz w mieście dzika … dzwoń do Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego! Będzie odstrzał! [WIDEO]

2021-06-16 13:08 Dorota Lakner
Dziki w Bydgoszczy
Autor: webandi/Pixabay/CC0

Mieszkańcy Osowej Góry muszą zachować czujność. Po osiedlu spacerują dziki. Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy wystosował do mieszkańców specjalny apel. Oto jego treść:

APEL DO MIESZKAŃCÓW DZIELNICY OSOWA GÓRA

Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy informuje, że w celu zapobiegnięcia podchodzenia dzików pod miejską zabudowę uprasza się mieszkańców o bezwzględne dostosowanie się do poniższych zasad. Zapewni to skuteczność prowadzonych działań, a Państwu bezpieczeństwo.

PROSIMY O:

−wychodzenie z psami wyłącznie na smyczy;

−niewystawianie pojemników z odpadami komunalnymi, zwłaszcza w nocy, aby nie były źródłem pożywienia, a w dniu ich odbioru należy wystawiać je przed posesję dopiero przed godziną 6 rano;

−niedokarmianie zwierząt poprzez wyrzucanie resztek jedzenia;

−znaczne ograniczenie spacerów w okolicach Użytku Ekologicznego Zielona Ostoja;

−w przypadku pojawienia się dzików w pobliżu zabudowań mieszkalnych należy taki przypadek pilnie zgłosić do Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dyżurny Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekaże uzyskaną od Państwa informację do myśliwego w celu podjęcia procedury odstrzału redukcyjnego dzików w przedmiotowym rejonie.

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego całodobowy tel. 52-58-59-888

Dziki spacerują sobie po bydgoskim osiedlu OSOWA GÓRA