Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony. Rząd wydłużył zasiłek dla rodziców

2020-06-26 8:23
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 12 lipca
Autor: pexels Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 12 lipca

Zmiany w przepisach weszły w życie 24 czerwca br. ale z mocą obowiązującą od 25 maja br. Zgodnie z nimi, ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do 8-ego roku życia, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rząd właśnie wydłużył to świadczenie. Rodzice będą pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy trzy tygodnie dłużej. Szczegóły na bialystok.eska.pl.

Dworzec w Białymstoku po remoncie

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony [26.06.2020]

W związku z zamknięciem z powodu koronawirusa żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, nawet w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania epidemii, rodzice dzieci do lat 8 mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r.

ZUS: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony. Skorzysta też z niego więcej rodziców

Aktualizacja: Wiadomo już, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wydłużony o kolejne trzy tygodnie. Rodzice będą go pobierali do 12 lipca.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 12 lipca

Jeśli przed wejściem w życie nowych przepisów rodzic wystąpił o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, to wniosek ten zostanie potraktowany jak wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaconego zasiłku nie zostanie wliczony do limitu 60 dni przysługujących w tym roku kalendarzowym na zasadach ogólnych.

- Jeżeli rodzic dziecka do lat 8, które nie ma orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, złożyli przed 24 czerwca br. wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. w ZUS albo u płatnika składek czyli pracodawcy lub zleceniodawcy to wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie nowych przepisów. – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Kto może dostać dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2020?

Nie zmieniają się zasady korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 przez ubezpieczonych rodziców dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy do 24 maja. Jak dostać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dotyczy także rodziców lub opiekunów:

  • osób pełnoletnich niepełnosprawnych,
  • zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna. tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Do kiedy przysługuje?

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aby otrzymać świadczenie wystarczy złożyć u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Można je złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba to zrobić, ponieważ bez niego ani ZUS ani płatnik składek nie wypłaci zasiłku. Takich wniosków do Oddziału ZUS w Białymstoku od 25 maja wpłynęło 5 325.

Należy również pamiętać, że zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę, czyli jest np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego.

Nasi Partnerzy polecają
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE