Zbyt często korzystasz z zasiłków chorobowych? Nie dostaniesz emerytury z ZUS!

i

Autor: Jakub Sadkowski Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Emerytura

Zbyt często korzystasz z zasiłków chorobowych? Nie dostaniesz emerytury z ZUS!

2024-04-23 9:23

Częste przebywanie na zwolnieniu lekarskim przed emeryturą ma negatywny wpływ na wysokość świadczenia. Natomiast zbyt częste przebywanie na zasiłkach może nawet pozbawić prawa do najniższej gwarantowanej wysokości emerytury.

Spis treści

 1. Przechodzisz na emeryturę według starych zasad? Możesz nie otrzymać najniższego gwarantowanego świadczenia
 2. Okresy składkowe. Co to? Kiedy występują?
 3. Zbyt często korzystasz z zasiłków chorobowych? Możesz nie dostać emerytury z ZUS

Zwłaszcza tuż przed emeryturą przebywanie na zwolnieniu lekarskim może negatywnie wpłynąć na jej wysokość. Jest to spowodowane faktem, że na czas zwolnienia nie są pobierane składki. Tym samym nie zwiększa się kwota na koncie i subkoncie ZUS. To one służą później do wyliczenia wysokości emerytury.

To jednak nie jedyny wpływ chorobowego na przyszłe świadczenie emerytalne.

Przechodzisz na emeryturę według starych zasad? Możesz nie otrzymać najniższego gwarantowanego świadczenia

Przy zasadach przyznawania emerytury obowiązuje znaczący podział. Dotyczy osób urodzonych przed 1949 r., które przechodzą na emeryturę według zasad sprzed reformy oraz urodzonych później i przechodzących na emeryturę zgodnie z obecnymi zasadami.

Niebezpieczeństwo pozbawienia prawa do najniższej gwarantowanej wysokości emerytury dotyczy tych pierwszych osób. Wszystko to, ponieważ, żeby otrzymać emeryturę muszą one spełnić dwa warunki. Chodzi o osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego oraz zgromadzenie odpowiedniego stażu pracy (składającego się z okresów składkowych i nieskładkowych).

Wliczanie chorobowego do emerytury jest niezwykle ważne, szczególnie na granicy stażu pracy gwarantującego prawo do emerytury w minimalnej wysokości. Na staż pracy dla ZUS składają się nie tylko okresy pracy na etacie. Ustala się go w oparciu o sumę okresów składkowych i nieskładkowych. Okresy nieskładkowe nie mogą jednak wynosić więcej niż 1/3 okresów składkowych.

Ile wiesz o ZUS? Sprawdź swoją wiedzę w tym quizie błyskawicznym!

Pytanie 1 z 15
Jakie jest rozwinięcie skrótu ZUS?

Okresy składkowe. Co to? Kiedy występują?

Okresami nieskładkowymi są między innymi okresy pobierania:

 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów kodeksu pracy,
 • zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego,
 • świadczenia rehabilitacyjnego,
 • świadczeń, poza wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy, wypłacanych po ustaniu obowiązku ubezpieczenia.

Oprócz wyżej wymienionych do tej kategorii zaliczają się także okresy pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego z innego tytułu.

Zbyt często korzystasz z zasiłków chorobowych? Możesz nie dostać emerytury z ZUS

Chorobowe będzie szczególnie ważne, gdy danej osobie zabraknie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego. Wtedy może zostać uwzględnione, ale tylko w przypadku pobierania renty chorobowej.

Okres pobierania renty chorobowej jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury wyłącznie dla osób, które:

 • urodziły się przed 1949 rokiem,
 • osiągnęły wiek emerytalny (60 lub 65 lat - w zależności od płci),
 • mają za niski staż ubezpieczeniowy,
 • utraciły prawo do renty chorobowej ze względu na orzeczenie o zdolności do pracy lub w wyniku upłynięcia okresu, na który została przyznana renta okresowa.

W praktyce oznacza to, że ZUS uwzględni okres chorobowego przy przyznawaniu emerytury, tylko jeżeli korzystaliśmy ze zwolnienia jako części skutków ubocznych chorób zawodowych lub innych długoterminowych problemów zdrowotnych. Natomiast krótsze okresy pobierania chorobowego, np. z powodu przeziębienia czy złamania ręki nie są brane pod uwagę i uznawane jako podstawa do naliczania przyszłej emerytury.

Więcej pieniędzy za zwolnienie lekarskie! Nowe zasady L4 już w Sejmie