Tak wygląda NAJWIĘKSZE RONDO w Polsce. Odchodzi od niego aż dwanaście ulic!

2021-07-23 9:46

Krynki, niewielka miejscowość na Podlasiu, kryje w sobie atrakcję na miarę całej Polski! W centralnej części miasteczka znajduje się bowiem największe rondo w kraju i drugie pod względem wielkości na świecie! Odchodzi od niego promieniście aż dwanaście ulic. Większy tego typu obiekt mieści się tylko w Paryżu.

Gmina Krynki jest gminą miejsko-wiejską, położoną w powiecie sokolskim w województwie podlaskim. W latach 1975–1998 gmina administracyjnie należała do województwa białostockiego. Do 2008 była gminą wiejską. Dnia 1 stycznia 2009 roku Krynki odzyskały prawa miejskie.

Siedziba gminy to miasto Krynki, które jest jednym z najstarszych miast Podlasia. Położone jest wśród wzgórz na obrzeżach Puszczy Knyszyńskie a z południa, zachodu i północy kraju otaczają ją lasy Puszczy Knyszyńskiej. Zasadniczym bogactwem naturalnym Krynek jest wysokiej jakości woda o cechach wody mineralnej – słynna na całą Polskę „Krynka”. Nazwa miejscowości Krynki wywodzi się prawdopodobnie od słowa „krynica”, określającego wiele małych źródełek. 

Raport z Anteny 22.07 godz.10

To jednak niejedyna atrakcja tego miasteczka. W Krynkach znajduje się również największe rondo w Polsce i drugie pod względem wielkości na świecie! Odchodzi od niego promieniście aż 12 ulic powiązanych ze sobą siecią przecznic i wąskich zaułków. Jak to możliwe? Układ przestrzenny miasta ukształtował się w XVI wieku, kiedy to Krynki otrzymały prawa miejskie magdeburskie, a w związku z tym powstał plac prostokątny (rynek) z siatką prostopadłych ulic. Po pożarach miasta pod koniec XVIII wieku , ówczesny podskarbi litewski Antoni Tyzenhauz, będący dzierżawcą ekonomii grodzieńskiej, podjął się przebudowy Krynek. Wytyczono wówczas sześcioboczny rynek z 12 promieniście odchodzącymi ulicami, autorem był włoski architekt Józef de Sacco. Układ przestrzenny częściowo zachował się do dziś i jest jedynym takim obiektem w Polsce, a drugim w Europie. W latach 60-tych XX wieku, brukowany plac zamieniono w park, wokół którego obecnie mamy rondo.

 

Źródła: UM Krynki, Wrota Podlasia