30 nowych policjantów w szeregach podlaskiej policji [ZDJĘCIA]

2020-03-06 14:33

Przysięgali strzec porządku publicznego i stać na straży prawa. W piątek, 6 marca, 30 nowych policjantów garnizonu podlaskiego złożyło uroczyste ślubowanie.

Białystok. 30 nowych policjantów w szeregach podlaskiej policji

W piątek, 6 marca, w białostockim oddziale prewencji przy ul. 42. Pułku Piechoty 44 odbyło się uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy przyjętych do służby w podlaskim garnizonie policji. Rotę ślubowania od policjantów przyjął komendant wojewódzki. W uroczystości uczestniczyli m.in. wojewoda podlaski, zastępca komendanta wojewódzkiego, a także dyrektor gabinetu marszałka województwa.

Straż miejska w Białymstoku szuka pracowników. Wystarczy średnie wykształcenie

Słowa przysięgi wypowiedziało 30 policjantów. Wcześniej musieli sprostać wymaganiom stawianym kandydatom do służby i przejść wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. Nowo upieczeni policjanci ślubowali m.in. „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Wśród nich znalazło się nawet małżeństwo.

Zanim młodzi adepci podlaskiej policji rozpoczną służbę, wspierając starszych kolegów, odbędą kilkumiesięczne szkolenie w jednej z policyjnych szkół. Nowoprzyjętym mundurowym towarzyszyli w trakcie uroczystości bliscy i przyjaciele.

Jak zostać policjantem? Wymagania i podstawowe informacje o doborze do służby w policji

Wymogi formalne, jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji:

 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, 
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jak przystąpić do rekrutacji - postępowanie kwalifikacyjne:

Zgodnie z informacjami z oficjalnej strony KGP, proces rekrutacji podzielić można na 10 etapów:

 1. Ogłoszenie Komendanta Głównego Policji - rozpoczyna procedurę rekrutacji. W ogłoszeniu podaje się terminy i limity przyjęć do służby w policji,
 2. Złożenie wymaganych dokumentów,
 3. Ocena złożonych dokumentów, procedurę kwalifikacyjną prowadzą komórki ds. doboru w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Wykaz numerów telefonicznych do komórek ds. doboru komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji dostępny jest na oficjalnej stronie policji (kliknij, aby na nią przejść). 
 4. Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w/w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w policji,
 5. Test wiedzy - obejmuje 40 pytań z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
 6. Test sprawności fizycznej - zaliczenie następuje po pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w czasie nieprzekraczającym 1.41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor można zobaczyć na stronie: praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38731,dok.html,
 7. Test psychologiczny MultiSelect - bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w policji,
 8. Postępowanie sprawdzające przeprowadzane w celu potwierdzenia nieposzlakowanej opinii kandydata do służby oraz ustalenia, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”,
 9. Rozmowa kwalifikacyjna - ma na celu poznanie kandydata do służby i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi, jego motywacji do podjęcia służby w Policji, a także ocenę jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami, 
 10. Komisja lekarska ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE