Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony. Sprawdź, do kiedy można go pobierać [NOWY TERMIN]

2020-06-08 1:39
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony. Sprawdź, do kiedy można go pobierać [NOWY TERMIN]
Autor: pixabay Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony. Sprawdź, do kiedy można go pobierać [NOWY TERMIN]

Do kiedy można pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Rząd opublikował nowe rozporządzenie i zasady. Bez względu na fakt, kiedy otwarte zostaną szkoły, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom do końca czerwca. Sprawdź na bialystok.eska.pl, jak go otrzymać.

Spis treści

  1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Do kiedy można go pobierać? [NOWY TERMIN]
  2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony. Komu przysługuje? [8.06.2020]
  3. Jak dostać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
Koncert na Dzień Mamy przy szpitalu DSK w Białymstoku

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Do kiedy można go pobierać? [NOWY TERMIN]

Data, do kiedy można pobierać zasiłek opiekuńczy, związana jest bezpośrednio z przedłużeniem terminu zamknięcia szkół. Ministerstwo Edukacji podjęło decyzję, że przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty została przedłużona do końca czerwca. Chociaż oficjalnie rok szkolny kończy się 26 czerwca, to nowe rozporządzenie wskazuje datę 28 czerwca. Dlaczego?

Bon antywirusowy dla przedsiębiorców. Komu przysługuje? Można dostać nawet 100 tys. zł

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony [DATA]

Wynika to z faktu, że termin 28 czerwca pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom. Mowa o nim w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Oznacza to, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy można pobierać właśnie do 28 czerwca

Pożyczka 5000 zł dla przedsiębiorców. Nie trzeba zwracać, ale pod jednym warunkiem

– W ten sposób dajemy rodzicom wybór i możliwość samodzielnego podjęcia decyzji. Ci, którzy chcą lub muszą wrócić do pracy, będą mogli posłać dziecko do znowu działającej placówki – zapewniała Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. – Rodzice, którzy się na to nie zdecydują, będą mieli prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Wcześniejsze rozporządzenie rządu jako ostateczny termin, w którym można pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, określało 14 czerwca.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony. Komu przysługuje? [8.06.2020]

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie, lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

Kto otrzyma zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców przysługuje tylko:

  • Rodzice opiekujący się niepełnosprawnym dzieckiem,
  • Rolnicy – w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Od 25 maja ubezpieczonym pracownikom i przedsiębiorcom przysługiwać będzie tylko „zwykły” zasiłek opiekuńczy wynoszący 60 dni w roku. Mogą go wziąć na czas opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8 oraz nad dzieckiem chorym do lat 14. Jeśli taka opieka sprawowana jest nad dzieckiem chorym powyżej 14 lat albo innym członkiem rodziny, taki zasiłek przysługuje przez 14 dni.

Jak dostać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Od 26 marca 2020 roku dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jak wypełnić wniosek, aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Sprawdź tutaj: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 24 maja. Jak wypełnić wniosek?

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE