Będzie lepiej z komunikacją zbiorową w powiecie. Udało się stworzyć osiem nowych linii komunikacyjnych

2021-02-20 20:04 Katarzyna Graboń
Będzie osiem nowych linii komunikacyjnych
Autor: pixabay

Starostwo i gminy Żywiecczyzny właśnie ruszają z projektem rozwoju publicznego transportu zbiorowego

Jak informuje żywieckie starostwo - Zarząd Powiatu Żywieckiego kierując się potrzebami przewozowymi mieszkańców Żywiecczyzny podjął działania w kierunku poprawy istniejących połączeń publicznego transportu zbiorowego realizowanych obecnie przez lokalnych przewoźników.

W listopadzie 2020 roku Zarząd Powiatu Żywieckiego złożył do Wojewody Śląskiego wniosek o objęcie w roku 2021 dopłatą ze środków Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 9 grudnia 2020 roku Wojewoda Śląski pozytywnie rozpatrzył wniosek i przeznaczył na ten cel 2 491 317,00 zł. Zgodnie z umową Powiat Żywiecki jest zobowiązany do poniesienia kosztów własnych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 290 654,00 zł.

Celem tego projektu było przede wszystkim uruchomienie brakujących połączeń w dni wolne od pracy i umożliwienie dojazdu do nowego szpitala w Żywcu.

W  ramach  organizacji  przewozów  powiatowych,  Powiat Żywiecki zaproponował partycypację  finansową  gminom z terenu  powiatu  żywieckiego w finansowaniu  publicznego  transportu  zbiorowego  o charakterze  użyteczności  publicznej. W wyniku zawartych porozumień ze samorządami gminnymi udało się stworzyć osiem nowych linii komunikacyjnych:

Linia komunikacyjna nr 1 Kocierz Basie – Szpital ŻywiecLinia komunikacyjna nr 2 Ślemień Bąkówka – Szpital ŻywiecLinia komunikacyjna nr 3 Kocoń – Szpital ŻywiecLinia komunikacyjna nr 4 Ostre – Szpital ŻywiecLinia komunikacyjna nr 5 Międzybrodzie Bialskie Żarnówka – Szpital ŻywiecLinia komunikacyjna nr 6 Sopotnia Wielka – Sopotnia Mała – Szpital Żywiec – Leśnianka IILinia komunikacyjna nr 7 Pewel Wielka – Szpital ŻywiecLinia komunikacyjna nr 8 Krzyżówki – Korbielów – Szpital ŻywiecZarząd Powiatu podpisał stosowne porozumienia umożliwiające realizację nowych połączeń komunikacyjnych dla mieszkańców Żywiecczyzny. Obecnie trwają szczegółowe ustalenia rozkładów jazdy dla nowych linii.

Udało się stworzyć osiem nowych linii komunikacyjnych - mówi Dariusz Szatanik rzecznik żywieckiego starostwa