Zamość: Blood challenge - akcja oddawania krwi zorganizowana przez zamojskich strażaków.

2021-05-21 12:49
Blood challenge
Autor: Straż Pożarna Zamość

Do 28. maja strażacy z poszczególnych jednostek OSP oraz ich sympatycy mogą oddać krew w zamojskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wpisując się na specjalną listę.

Zamojscy strażacy zainicjowali akcję "Blood challenge". Ma ona na celu zebranie jak największej ilości krwi wśród strażaków, z podziałem na poszczególne jednostki. w pierwszym dniu krew oddało 31 osób. Najwięcej z OSP Zubowice.

Najbardziej aktywna jednostka zostanie uhonorowana nagrodami rzeczowymi typowo adresowanymi dla strażaków. Jest to dla nas budujące, bo widzimy potrzebę takich działań. — mówi oficer prasowy Komendy Straży Pożarnej w Zamościu, mł. brygadier Andrzej Szozda.

Do 28. maja strażacy z poszczególnych oddziałów ochotniczych straży pożarnych oraz ich sympatycy mogą oddać ten cenny dar ratujący życie w zamojskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wpisując się na specjalną listę z zaznaczeniem, na konto której jednostki ją przeznaczają.

To będzie zliczane i 30. maja zechcemy podsumować, aby to było wyzwaniem wśród strażaków z danej jednostki. To w takim duchu - kto najwięcej odda krwi, ta jednostka najlepsza. — dodaje rzecznik.

W zorganizowaniu przedsięwzięcia zamojskim strażakom pomogło Stowarzyszenie HDK działające przy Gminie Zamość.

Raport z anteny 21.05, godz.10