Kampania społeczna Państwowej Straży Pożarnej „Stop Pożarom Traw”

i

Autor: internet / Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Wypalanie traw jest grożne i nielegalne! Za podpalenie łąki dostaniesz wysoki mandat albo trafisz do więzienia

2022-03-23 9:51

Wczesna wiosna to okres, w którym straż pożarna odnotowuje największą liczbę zgłoszeń dotyczących podpaleń łąk. Wiele osób nadal twierdzi, że jest to najlepszy sposób na zrobienie porządku na łące użyźnienie gleby. Nic bardziej mylnego. Wypalanie traw to wyjątkowo zły pomysł, za który można wylądować na 10 lat w więzieniu.

Wypalanie traw jest szkodliwe dla środowiska i ludzi

Od 1 marca trwa kampania społeczna Państwowej Straży Pożarnej „Stop Pożarom Traw”.Niestety jak co roku przełom zimy i wiosny oraz przedwiośnie, to okresy, w których wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków.

Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, argumentując, że ten proceder użyźnia gleby. Niestety te błędne przekonanie przekazywane jest od pokoleń wśród wielu ludzi. Spalenie trawy nie spowoduje jej szybszego i bujniejszego wzrostu. Prawda jest taka, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.

W trakcie spalania do atmosfery przedostaje się olbrzymia ilość związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. W trakcie pożarów ginie wiele zwierząt, które nie są w stanie uciec przed bardzo szybko rozprzestrzeniającym się pożarem. Giną także owady zapylające zimujące pod ziemią i w trawach – bez tych zwierząt nie ma co liczyć na obfite zbiory.

Co więcej wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w wyniku niekontrolowanego rozprzestrzeniania się pożarów traw śmierć ponosi kilkanaście osób. Pożary traw rozprzestrzeniają się bardzo szybko, zwłaszcza teraz, kiedy w całym kraju panuje susza meteorologiczna. Brak opadów i zeszłoroczna susza spowodowała, że obecnie strażacy odnotowują gwałtowny wzrost pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek. Tylko we wtorek 22 marca strażacy w Polsce gasili płonące trawy 1363 razy.

Wysokie kary za wypalanie traw

Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, zazwyczaj twierdzą, że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Nie jest to prawda, nawet najmniejsza i chwilowa zmiana wiatru w obecnych warunkach może doprowadzić do tragedii. Pożary traw bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie podpalacze w takich pożarach tracą dobytek całego życia, podpalając trawy sprowadzają również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia innych ludzi.Wypalanie traw jest niedozwolone i mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dź. U. z 2018 r., póz. 142 z późn. Zm.), art. 124.

„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 PKT. 12: „Kto (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Osoby, które decydują się na podpalenie łąk i nieużytków muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami, od mandatu po karę więzienia.Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dź. U. z 2018 r., póz. 618 z późn. Zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dź. U. z 2017 r. póz. 2204 z późn. Zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Warto pamiętać, że pożary nieużytków, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnej, która w tym samym czasie może być potrzebna do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu.