Zmiany w 300 plus 2021. Nowy sposób składania wniosków

i

Autor: pexels Zmiany w 300 plus 2021. Nowy sposób składania wniosków

Koniec 500 plus w CZERWCU! Program przejdzie PRAWDZIWĄ REWOLUCJĘ [10.06.2021]

2021-06-10 11:50

Koniec 500 plus w czerwcu związany jest z urywającym się harmonogramem wypłat. Przewidziano go bowiem tylko do czerwca 2022 roku. Potem harmonogram się urywa. Wiadomo już, że świadczenie przewidujące 500 zł na każde dziecko czekać mają rewolucyjne zmiany. Beneficjenci powinni zwrócić uwagę szczególnie na dwie z nich.

1 kwietnia 2021 roku minęło 5 lat od wprowadzenia w Polsce programu 500 plus przewidującego 500 zł na dziecko. Najpierw ze świadczenie wypłacane było tylko na drugie dziecko, co miało przyczynić się do poprawienia przyrostu naturalnego w kraju. Teraz 500 plus wypłaca się na każde dziecko. Harmonogram wypłat pieniędzy urywa się w czerwcu 2022 roku. Również od przyszłego roku szykują się spore zmiany w programie. Chodzi o formę wypłacania 500 plus, a także przejęcie pieczy nad realizacją programu przez ZUS. Co to dokładnie oznacza dla beneficjentów?

To KONIEC 500 plus? Program może zostać ZLIKWIDOWANY. Minister zdradził szczegóły

Koniec 500 plus w czerwcu 2022 roku [10.06.2021]

Z informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych rządu wynika, że w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają prace nad nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która reguluje funkcjonowanie programu Rodzina 500 plus. Wśród proponowanych zmian są m.in.:

  • składanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej,
  • odejście od corocznych naborów,
  • wypłata świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej,
  • zmiana instytucji wypłacającej świadczenia.

O szczegółach każdej z nich przeczytasz w dalszej części artykułu.

Nowe 500 plus. Pieniądze dostaniesz TYLKO na te produkty!

Zmiany w programie 500 plus w 2022 roku

Obecnie obsługą programu zajmują się samorządy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w sprawach wymagających decyzji i rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – wojewoda.

Zgodnie z projektem zadania te przejąłby Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W regulacji zapisano, że sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy. Będą one również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze oraz będzie od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejny okres rozpoczynający się 1 czerwca 2022 r.

Zmiany w 500 plus. Wnioski online i 500 zł na konto

Zgodnie z obecnymi przepisami, aby otrzymać 500 plus, należy co roku składać wniosek na nowy okres świadczeniowy. Ustawa dopuszcza możliwość składania wniosków w różnych formach, m.in. w formie papierowej, a wypłata świadczenia może następować za pośrednictwem poczty, wypłaty gotówkowej lub przekazu bankowego.

Projekt zakłada wykorzystanie wyłącznie elektronicznych kanałów składania wniosków i wypłatę świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: To już koniec 500 plus w gotówce. Rewolucja w programie społecznym. Zobacz, co się zmieni

Regulacja przewiduje także odejście (od 2023 r.) od corocznego składania wniosków i automatyczne odnawianie prawa do świadczenia na kolejny okres rozliczeniowy.