Jaka jest podstawa programowa HiT?

i

Autor: Canva

HIT: nowy przedmiot w szkole. O TYM się będą uczyć dzieci. Podstawa programowa szokuje!

2021-12-21 10:50

W momencie zapowiedzi przez ministra Czarnka wprowadzenia nowego przedmiotu w szkołach, jakim ma być „Historia i teraźniejszość” pojawiło się wiele wątpliwości, czego dokładnie mają się uczyć uczniowie na tych lekcjach, które zastąpić mają zajęcia z WOS w szkołach ponadpodstawowych. Chcecie się dowiedzieć, czego będą uczyć dzieci? Zapraszamy do artykułu.

„Historia i teraźniejszość” podstawa programowa

Podstawa programowa z HiT została umieszczona już na stronach rządowych. Do tej pory w szkołach szczegółowy opis historii najnowszej Polski i świata, realizowany był przez nauczycieli na historii na poziomie rozszerzonym. Trudno powiedzieć, ile czasu nauczyciele będą musieli poświęcić na naukę HiT-u, ponieważ Ministerstwo nie przedstawiło projektu nowego planu nauczania z konkretną liczbą godzin na poszczególne przedmioty. Opisy tematów zajęć często są bardzo obszerne, że trudno je będzie zmieścić nauczycielom na kilku lekcjach. Tytuły zagadnień, które uczeń powinien przyswoić są często niejasno sformułowane i przypominają bardziej tytuły prac doktorskich niż tematy zajęć lekcyjnych.

Tutaj za przykład może posłużyć jeden z tematów, z którego wynika, że po lekcji "Uczeń charakteryzuje zmiany w sposobie życia w krajach zachodnich wynikające z rozwoju technologii i mediów (telewizja), wzrostu zamożności społeczeństw, dorastania pokolenia powojennego; przedstawia ich odpowiedniki w krajach bloku sowieckiego” – dosyć obszerny temat, a jest to jeden z wielu, jakie musi poznać uczeń, chcąc zaliczyć HiT. Dalej wcale nie jest łatwiej.

O czym będą uczyć się dzieci na HiT?

Oto kilka „perełek”. Trudno nie zauważyć, że część zagadnień sformułowano w sposób nacechowany ideologicznie zgodnie z tym, jaki pogląd na pewne zagadnienia ma partia ministra Czarnka.

Na przykład, według HiT „rewolucja obyczajowa lat 60. ma „intelektualne inspiracje” w neomarksizmie (uczeń „charakteryzuje przemiany społeczno-obyczajowe określane jako »rewolucja 1968 roku« (m.in. »rewolucja seksualna«) oraz ich intelektualne inspiracje (neomarksizm, »nowa lewica«)”.

Z kolei temat prześladowań religijnych w XX wieku przedstawiony zostanie tylko na przykładzie „losu społeczności chrześcijańskich w różnych strefach świata”. Jeśli chodzi o tematykę religijną, to jest jej sporo w programie HiT. Uczeń uczył się będzie na zajęciach m.in. o licznych zasługach kościoła i jego przedstawicieli w kształtowaniu współczesnego świata. „Uczeń wyjaśnia znaczenie ideowo-moralne duszpasterskiego programu Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego (Jasnogórskie Śluby Narodu, Wielka Nowenna, obchody milenijne); potrafi wskazać zasługi kościoła dla integracji Ziem Zachodnich z resztą Polski.” i dalej „Uczeń wyjaśnia na czym polegała wizja budowy Trzeciej Niepodległości przedstawiona w Polsce w 1991 roku przez św. Jana Pawła II.”.

Co więcej według założeń HiT rozdział kościoła od państwa to komunistyczna polityka „Uczeń potrafi zastosować swoją wiedzę o różnych modelach relacji między związkami wyznaniowymi a państwem do wyjaśnienia komunistycznej polityki „rozdziału kościoła od państwa”; wyjaśnia pojęcia: laicyzm, sekularyzm, indyferentyzm.”.

Ważnym tematem poruszanym na zajęciach będą także zmiany kulturowe i dziedzictwo kulturowe oparte oczywiście na wierze „Uczeń charakteryzuje główne zmiany kulturowe zachodzące w świecie zachodnim na przykładzie ekspansji ideologii „politycznej poprawności”, wielokulturowości, nowej definicji praw człowieka, rodziny, małżeństwa i płci; potrafi umieścić te zmiany na tle kulturowego dziedzictwa Zachodu ujętego w myśli grecko-rzymskiej i chrześcijańskiej.”.

Według założeń programowych HiT Unia Europejska przedstawiona została w nieco innym świetle, niż dotychczas uczono „Uczeń charakteryzuje proces zmiany Unii Europejskiej w okresie po wstąpieniu Polski w jej struktury (wzrost pozycji Niemiec, zjawiska kryzysowe związane z imigracją, niestabilnością strefy euro, Brexitem, epidemią COVID-19; kontrowersje ideologiczne na forum instytucji unijnych).”.

Uczniowie dowiedzą się też o największej tragedii, jaka spotkała nas w powojennej Polsce i jest nią katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem „Uczeń wyjaśnia, dlaczego katastrofę z dnia 10 kwietnia 2010 roku należy traktować jako największą tragedię w powojennej historii Polski (według oświadczenia polskich parlamentarzystów przyjętego podczas Zgromadzenia Posłów i Senatorów w dniu 13 kwietnia 2010 roku poświęconego uczeniu pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem)".

Nauczyciele będą musieli też przekazać podopiecznym, jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed Polską, a według HiT są to „Uczeń potrafi wskazać i scharakteryzować najpoważniejsze wyzwania stojące przed Polską u progu trzeciej dekady XXI wieku (kryzys demograficzny, utrzymanie tożsamości kulturowej, koszty finansowe i społeczne „polityki klimatycznej”)”.

Co myślicie o tym, czego uczyć się będą w szkołach dzieci? Czy pomysł ministra Czarnka to będzie prawdziwy HiT? Dajcie znać w komentarzach.