Abonament RTV 2023. Opłata wzrośnie. Poczta Polska podała cennik

2022-09-23 9:54
Telewizor
Autor: Pixabay Opłata abonamentowa w 2023 roku

Opłata w ramach abonamentu RTV wzrośnie w 2023 roku. Poczta Polska właśnie opublikowała nowy cennik. Mniej zapłacą ci, którzy do 25 stycznia zapłacą abonament z góry za cały rok. Sprawdź wysokość opłat abonamentowych w 2023 roku.

Abonament RTV 2023. Nowy cennik

Opłaty w ramach abonamentu w przyszłym rok w górę! Poczta Polska właśnie opublikowała cennik na 2023 rok, który ustaliła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Wysokość opłat abonamentowych w 2023 roku

Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej za używanie odbiornika radiofonicznego w 2023 roku wyniesie 8,70 zł (1,20 zł więcej niż w 2022 roku). 

Poczta Polska zachęca do uiszczania opłat za kilka miesięcy z góry - wówczas wychodzi taniej. Wysokość opłaty z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż jeden miesiąc:

 • 2 miesiące - 16,90 zł
 • 3 miesiące - 25,10 zł
 • 4 miesiące - 33,80 zł
 • 5 miesięcy -  42,00 zł
 • 6 miesięcy - 49,60 zł
 • 7 miesięcy - 58,30 zł
 • 8 miesięcy - 66,50 zł
 • 9 miesięcy - 74,70 zł
 • 10 miesięcy - 83,40 zł
 • 11 miesięcy - 91,60 zł
 • 12 miesięcy - 94,00 zł (13 złotych więcej niż w 2022 roku).

Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego w 2023 roku wyniesie 27,30 zł miesięcznie (2,80 zł więcej niż w 2022 roku).

Wysokość opłaty z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż jeden miesiąc:

 • 2 miesiące - 53,00 zł
 • 3 miesiące - 78,70 zł
 • 4 miesiące - 106,00 zł
 • 5 miesięcy - 131,70 zł
 • 6 miesięcy - 155,70 zł
 • 7 miesięcy - 183,00 zł
 • 8 miesięcy - 208,70 zł
 • 9 miesięcy - 234,40 zł
 • 10 miesięcy - 261,70 zł
 • 11 miesięcy - 287,40 zł
 • 12 miesięcy - 294,90 zł (30 złotych więcej niż w 2022 roku).

Użytkownik telewizora i/lub radia może skorzystać ze zniżki, o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem, tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Co ważne, użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2023 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę.

Abonament RTV - podstawa prawna

Każdy posiadacz odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego zobowiązany jest do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie i regularnego wnoszenia opłat abonamentowych. Obowiązek rejestracji odbiorników wynika z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Przypomnijmy, że z opłaty abonamentowej finansowane są media publiczne, telewizja i radio.

Jak zapłacić za abonament rtv

Sposoby uiszczania opłat abonamentowych:

 • placówka pocztowa (np. poprzez standardowy blankiet do wpłat);
 • Platforma Płatności (należy zalogować się na stronie Poczty Polskiej S.A. w zakładce "Opłać abonament rtv", wskazując numer identyfikacyjny, PESEL/NIP lub imię i nazwisko);
 • e-przelew (standardowy formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej banku).

Kto musi płacić abonament RTV?

Osoby fizyczne wnoszą jedną opłatę abonamentową, niezależnie od liczby używanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych w tym samym gospodarstwie domowym oraz w samochodzie stanowiącym ich własność. Gospodarstwem domowym w rozumieniu ustawy o opłatach abonamentowych, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.

Co istotne, opłata dokonywana na rzecz telewizji kablowej, satelitarnej i platformy cyfrowej nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych. Konieczność uiszczania opłat abonamentowych wiąże się z używaniem odbiornika radiowego lub telewizyjnego, a nie z treścią emitowanych programów.

Co grozi za brak rejestracji odbiornika i niepłacenie abonamentu?

Za odbiornik radiofoniczny albo telewizyjny uważa się urządzenie stałe lub przenośne umożliwiające natychmiastowy odbiór programu radiowego lub telewizyjnego. Charakteru odbiorników nie mają odtwarzacze audio i odtwarzacze wideo, pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, a także telewizor nie podłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych.

Kontrole obowiązku rejestracji odbiorników rtv przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej S.A. Jednostką dedykowaną do realizacji zadań związanych z kontrolą jest Centrum Obsługi Finansowej. Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego, również dowód osobisty. Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników rtv lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Po zakończeniu postępowania dowodowego wydawana jest decyzja administracyjna z nakazem rejestracji odbiornika (gdy strona nie dopełniła formalności rejestracji) oraz ustalająca opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika lub odbiorników.

Poczta Polska S.A. jest uprawniona do wykonywania kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej. W przypadku braku uiszczenia opłaty ustalonej w decyzji administracyjnej jest wysyłane upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego.

Przeczytaj także: Abonament RTV. Kto jest zwolniony z opłat?

Politechnika Lubelska pokazała stare sprzęty RTV
Nasi Partnerzy polecają
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE