Politechnika Gdańska kupiła dawny budynek Wydziału Chemii UG. Transakcja opiewa na 24 mln złotych!

2021-12-09 16:47
pg
Autor: Maciej Buczeń / Politechnika Gdańska

„Bezpośrednie sąsiedztwo z kampusem PG, unikatowe walory architektoniczne i urbanistyczne, a przede wszystkim potrzeba dalszego, dynamicznego rozwoju uczelni” - to główne powody, dla których Politechnika Gdańska odkupiła od Uniwersytetu Gdańskiego dawny budynek Wydziału Chemii UG na ul. Sobieskiego 18 w Gdańsku. Transakcja opiewa na kwotę 24 mln zł.

Politechnika Gdańska przejęła nieruchomość na przełomie listopada i grudnia, a finalizacja transakcji była poparta analizą stanu budynku oraz możliwości dopasowania go do realizacji statutowych zadań uczelni. Jak podkreślają władze Politechniki, nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie uczelnianego kampusu i jest jej naturalnym terenem rozwojowym.

– Nieruchomość, wraz z najważniejszą jej częścią, czyli Gmachem Wydziału Chemii UG, posiada unikatowe walory architektoniczne i urbanistyczne – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Wraz z naszym kampusem determinuje charakter całej dzielnicy. Siostrzany historycznie w swej stylistyce i architekturze budynek w naturalny sposób uzupełni zasoby naszej uczelni, świetnie wpisując się przy tym w przestrzeń edukacyjną tej części miasta – dodaje.

– Cieszymy się, że budynek będzie częścią kampusu Politechniki Gdańskiej, który de facto go otacza. Środki pozyskane ze sprzedaży obiektu przeznaczymy na dalszy rozwój kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie – dodaje rektor UG prof. Piotr Stepnowski.

Naturalne miejsce dla dalszego rozwoju PG

Na transakcję w kwocie 24 mln zł składa się pięciokondygnacyjny budynek naukowo-dydaktyczny (wraz z pełnowymiarową salą sportową) o powierzchni użytkowej ponad 8 tys. m kw., a także pawilon biblioteczny o powierzchni 900 m kw. oraz mniejsze budynki warsztatowe i magazynowe.

Uczelnia zamierza wyremontować budynek wraz z przyległym terenem, a następnie zagospodarować go na swoje potrzeby i rozwijać swój potencjał naukowo-badawczy. Już teraz wiadomo, że z mieszczących się tam laboratoriów będą po remoncie korzystać naukowcy z Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG, z sal dydaktycznych - studenci (na początek pierwszoroczni, którym PG co roku organizuje zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych), a sala sportowa będzie wynajmowana: głównie pracownikom uczelni, ale później również komercyjnie. Budynek po byłej bibliotece przejmie Centrum Morskich Technologii Militarnych PG, a uczelnia zamierza też zrewitalizować tereny zielone na zakupionym terenie i nadać im funkcję parkową.

– Źródła archiwalne podają, że pierwsze starania o przejęcie obiektu Politechnika Gdańska podjęła już w 1947 r. Cenny budynek został jednak wówczas przyznany Wydziałowi Farmacji Akademii Lekarskiej – mówi Mariusz Miler, kanclerz PG. – Od kilku dni jesteśmy już gospodarzami tego terenu, o łącznej powierzchni ok 2,5 ha wraz z zabudowaniami, co pozwoli nam na realizację zadań statutowych. Zdajemy sobie jednak sprawę, jak wiele wyzwań jeszcze przed nami, gdyż przywrócenie tego zabytkowego obiektu do świetności będzie wymagało szerokich działań, znacznych środków i ciężkiej pracy.

Przystępując do transakcji, obydwie uczelnie przeprowadziły szereg działań zmierzających do jej sfinalizowania, począwszy od sporządzenia operatu szacunkowego, ustalenia warunków, negocjacji ceny, uzyskania zgody odpowiednich organów uczelni oraz zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Zawarcie ostatecznej umowy było możliwe dopiero, gdy Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości nie skorzystał z prawa pierwokupu.

Historia obiektu na ul. Sobieskiego 18

Gmach zbudowano w latach 1905 - 1908 dla Katolickiego Królewskiego Seminarium  Nauczycielskiego, przypisuje mu się styl renesansu niemieckiego. Budynek główny seminarium i budynek z mieszkaniami dla nauczycieli i obiektami gospodarczymi, zbudowano na rozległej działce, której znaczna część przeznaczona została na park i ogrody użytkowe. Budynek główny zbudowano na wydłużonym planie, z dwoma skrzydłami od strony ulicy i połączono łącznikiem z budynkiem mieszkalnym. Na parterze znalazły się pomieszczenia lekcyjne, biblioteka, sala gimnastyczna i konferencyjna, pomieszczenia biurowe i zaplecze gospodarcze. W budynku głównym zlokalizowano także internat. Elewacje dekorowane są kamiennym detalem architektonicznym. Bryłę ożywiono wieżą zegarową.

W okresie II Wolnego Miasta Gdańska mieściła się tu Szkoła Rzemiosł i Gospodarstwa Domowego, średnia szkoła dla dziewcząt i stowarzyszenie sportowe. W roku 1945 r. nieznacznie uszkodzony obiekt był siedzibą wojsk Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, następnie w części zajęło go Liceum Spółdzielcze. W 1947 r. budynek został przyznany Wydziałowi Farmacji Akademii Lekarskiej. Od 1948 r. był siedzibą Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a następnie Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE