Gdynia: Budżet Obywatelski 2021 rusza w poniedziałek! Do 22 lutego będzie można zgłaszać swoje projekty

2021-01-21 9:57
BO Gdynia
Autor: Laboratorium Innowacji Społecznych

25 stycznia rozpoczyna się gdyński Budżet Obywatelski 2021. Do 22 lutego można zgłosić swój projekt dzielnicowy lub dotyczący całego miasta. Nowością jest możliwość składania wniosków w tzw. Klimatycznym Budżecie Obywatelskim, czyli specjalnej kategorii tematycznej na poziomie projektów miejskich.

Budżet Obywatelski to coroczne konsultacje społeczne, w ramach których gdynianie decydują, na co przeznaczyć konkretną kwotę z budżetu miasta. Wnioskodawcy mogą składać projekty na dwóch poziomach: tzw. dzielnicowym małym (który obejmuje projekty o wartości do 10 tysięcy złotych) i dzielnicowym dużym (w ramach którego powstają projekty droższe, do 90% środków w puli dzielnicowej), a także projekty miejskie (o maksymalnej wartości pojedynczego projektu w wysokości 1 mln złotych).Łączna pula środków BO2021 to ponad 11 mln zł. Etap składania wniosków trwać będzie w dniach 25 stycznia-22 lutego.Składane projekty mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i organizacji działań tzw. miękkich, w tym m.in. spotkań, warsztatów i wydarzeń. Projekty dzielnicowe muszą dotyczyć konkretnej dzielnicy, a projekty miejskie odpowiadać na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy oraz zakładać realizację działań ważnych z punktu widzenia całego miasta bądź jego znacznej części. Co więcej, w ramach projektów miejskich wydzielona została także specjalna kategoria tematyczna, tzw. Klimatyczny Budżet Obywatelski. W ramach tej kategorii można składać wnioski dotyczące m.in. inicjatyw prowadzących do zwiększenia ilości zieleni w mieście, efektywnego gospodarowania wodą, udziału alternatywnych źródeł pozyskiwania energii czy zmniejszenia emisji CO2, a także działań edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych w tych obszarach.W tym roku zmieniła się procedura dotycząca projektów miejskich. Mogą być składane przez grupę minimum trzech autorów w tym samym czasie co projekty dzielnicowe. Dopracowywanie projektów miejskich, które przejdą pozytywną ocenę formalną, odbędzie się podczas warsztatów z udziałem autorów, urzędników oraz zainteresowanych mieszkańców.Projekty można składać przez Internet (za pośrednictwem serwisu www.bo.gdynia.pl oraz przez skrzynkę podawczą ePUAP: /LISGdynia/SkrytkaESP/ - wybierając formularz „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”), za pośrednictwem poczty tradycyjnej (przesyłając wniosek na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski”) oraz osobiście (składając uzupełniony formularz w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych lub w recepcji centrum sąsiedzkiego Przystań Śmidowicza 49, w godzinach pracy tych instytucji).Formularz projektowy oraz wskazówki dotyczące jego wypełniania dostępne są na www.bo.gdynia.pl.