matura egzamin

i

Autor: F1Digitals/Pixabay/cc0 W poniedziałek tegoroczni maturzyści rozpoczną zdawanie egzaminu dojrzałości

Matura 2024

Za te zachowania egzamin maturalny może zostać przerwany! Lepiej nie zmarnować roku

2024-05-11 19:35

Egzamin maturalny jest jednym z najważniejszych tekstów w życiu współczesnego człowieka. Bez matury można zapomnieć o studiach, to jest pewne. Podstawą jest nauka, aby zdać z dobrym wynikiem. Trzeba też pamiętać, aby w czasie pisania egzaminu nie zachowywać się nieodpowiedzialnie. Sprawdziliśmy, kiedy matura może zostać przerwana!

Lepiej tego nie rób! Tak mogą przerwać egzamin maturalny

W Polsce egzamin maturalny jest bardzo ważnym etapem w życiu uczniów. Bez zaliczenia tego testu można zapomnieć o studiach. Istnieją jasno określone zasady dotyczące postępowania podczas egzaminu maturalnego. Zachowania, które mogą spowodować przerwanie egzaminu maturalnego to:

  • Osoby przekazujące, otrzymujące lub próbujące korzystać z jakichkolwiek niedozwolonych materiałów, takich jak ściągi, notatki itp.
  • Osoby korzystające z telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów lub innych urządzeń elektronicznych podczas egzaminu, chyba że wyraźnie zezwala na to egzaminator (co raczej się nie zdarza).
  • Osoby wchodzące lub wychodzące z sali egzaminacyjnej bez zgody egzaminatora.
  • Osoby zachowujące się w sposób zakłócający spokój i skupienie innych uczestników egzaminu.
  • Osoby stosujące jakiekolwiek formy oszustwa, w tym podszywanie się pod innych uczniów (takie przypadki już się zdarzały).

Przerwanie egzaminu maturalnego może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, takimi jak unieważnienie wyników egzaminu, a nawet zakaz przystępowania do egzaminów w przyszłości (w przypadku wyjątkowo bulwersującego przewinienia). Dlatego uczniowie są zobowiązani do przestrzegania wyżej wymienionych zasad oraz wszelkich innych wytycznych określonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i placówki edukacyjne.

O unieważnieniu egzaminu maturalnego decydują: dyrektor szkoły lub dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (ich uprawnienia w tym zakresie reguluje właściwa ustawa).

Źródło: https://tiny.pl/dmpl2

Gwiazdy bez matury [Popek, Kayah, Dawid Kwiatkowski] | ESKA XD - Maturalnie #21
Sonda
Czy stresujesz bądź stresowałeś się swoją maturą?