Uniwersytet Mikołaja Kopernika w liczbach. Sprawdzamy co i jak

2022-10-06 13:04
UMK w Toruniu
Autor: Wikipedia Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

UMK w Toruniu zmienia się z roku na rok. Uczelnia odnosi liczne sukcesy, awansuje w naukowych rankingach i kształci setki osób. W związku z tym postanowiliśmy przyjrzeć się danym ilościowym, które zawsze są interesujące. Jak przedstawia się uniwerek w liczbach?

W roku akademickim 2022/23 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu studiuje 18 333 studentów, w tym 865 z zagranicy. Uczy się 392 doktorantów (w tym 11 obcokrajowców). W roku akademickim 2021\22 uczelnię ukończyło 4 737 osób.

17 468 studentów – obywateli i obywatelek polskich (z czego w kampusie toruńskim – 12 838, w kampusie bydgoskim – 4 630); 5 426 studentów i studentek na studiach jednolitych magisterskich (z czego w kampusie toruńskim – 2 727, w kampusie bydgoskim – 2 699); 8 799 studentów na studiach I stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 7 389, w kampusie bydgoskim – 1 410); 3 243 studentów na studiach II stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 2 722, w kampusie bydgoskim – 521); ogółem 6460 osób przyjętych na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (z czego w kampusie toruńskim – 5199, w kampusie bydgoskim – 1261).

Studenci zagraniczni na UMK

Grupa zagranicznych studentów UMK przyjętych na I semestr roku akademickiego 2022/2023 na pełen cykl kształcenia liczy 560 osób. 395 zagranicznych studentów rozpocznie naukę w kampusie toruńskim, a 165 osób w kampusie bydgoskim.

Największą grupę stanowią studenci z Ukrainy: 174 osoby. Przybyło również 114 studentów z Białorusi, 70 z Chin, 35 z Indii, 33 z Irlandii, 29 z Iranu, 14 z Nigerii, 12 z Indonezji, 11 z Turcji. W poczet studentów UMK przyjęto również osoby z Zimbabwe, Wielkiej Brytanii, USA, Turkmenistanu, Tunezji, Tanzanii, Syrii, Afganistanu, Iraku, Maroka, Niemiec, Luksemburga, Jordanii, Kolumbii, Brazylii, Portugalii, Hiszpanii, Etiopii, Egiptu, Bangladeszu, Azerbejdżanu, Mołdawii, Kirgistanu, Litwy, Algierii, Senegalu, Singapuru, Pakistanu, Bangladeszu, Rosji, Mongolii, Rumunii, Gruzji, Norwegii i Sri Lanki.

Pracownicy UMK

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jest zatrudnionych 4449 osób (z tego w Collegium Medicum 1449), w tym:

 • 2356 nauczycieli akademickich (z tego w Collegium Medicum - 858)
 • 2093 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (z tego w  Collegium Medicum – 591)

W liczbie 2356 nauczycieli akademickich jest zatrudnionych:

 • 284 profesorów z tytułem naukowym na stanowisku profesora (z tego w Collegium Medicum - 67);
 • 1 profesor z tytułem naukowym na stanowisku profesora Uniwersytetu;
 • 564 profesorów Uniwersytetu ze stopniem naukowym doktora habilitowanego (z tego w Collegium Medicum – 114);
 • 8 profesorów Uniwersytetu ze stopniem naukowym doktora (z tego w Collegium Medicum – 1).

Łącznie na stanowiskach profesorów zatrudnionych jest 857 nauczycieli akademickich (z tego w Collegium Medicum – 182); 21 doktorów habilitowanych na stanowiskach adiunkta (z tego w Collegium Medicum – 5).

Razem na UMK zatrudnionych jest 877 profesorów i doktorów habilitowanych (z tego w Collegium Medicum – 186).

Ponadto Uczelnia zatrudnia w grupie nauczycieli akademickich:

 • 1043 doktorów (z tego w Collegium Medicum – 421);
 • 435 magistrów i lekarzy (z tego w Collegium Medicum – 250).

W 2021/2022 roku tytuł naukowy profesora otrzymało 13 profesorów (z tego 2 z Collegium Medicum), 20 nauczycieli akademickich uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego (z tego 9 z Collegium Medicum), 50 nauczycieli akademickich uzyskało stopień naukowy doktora (w tym 31 z Collegium Medicum).

Z 285 profesorów z tytułem naukowym – dla 265 UMK jest podstawowym miejscem pracy, a dla 20 - dodatkowym miejscem pracy. Na stanowiskach nauczycieli akademickich zatrudnionych jest 62 cudzoziemców.

Wydziały UMK

UMK tworzy 16 wydziałów (13 w Toruniu i trzy w Bydgoszczy). W ofercie UMK znajduje się:

 • 116 kierunków studiów (78 kierunków studiów I stopnia, 64 kierunki studiów II stopnia, 13 kierunków studiów jednolitych magisterskich, 16 kierunków prowadzonych w języku angielskim oprócz filologii obcych);
 • 43 kierunki studiów podyplomowych;
 • 38 – inne formy kształcenia;
 • 5 dziedzinowych szkół doktorskich:
 1. Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych,
 2. Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,
 3. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych,
 4. Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
 5. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska „Academia Copernicana”.
 • 25 rodzajów studiów doktoranckich oraz Interdyscyplinarne Anglojęzyczne Studia Doktoranckie o Zasięgu Międzynarodowym (na Wydziale Lekarskim).
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE