Podpisane umowy w Urzędzie Marszałkowskim

i

Autor: Urząd Marszałkowski

Fundusze Unijne

Unijne wsparcie dla polityki społecznej. 100 milionów zadeklarowanej pomocy

2024-04-15 7:03

Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z samorządowcami i przedsiębiorcami, którzy podpisali umowy o dofinansowanie projektów w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Łączna wartość zakontraktowanego wsparcia to ponad 100 milionów złotych

Grudziądzkie młyny

Najwyższe przekazane wsparcie (50 mln złotych) trafiło już na rewitalizację zabytkowego grudziądzkiego Młyna Górnego i utworzenie w nim instytucji kulturalno-edukacyjnej Młyn Energii. Dawny młyn zostanie przekształcony w przestrzeń publiczną z myślą o kulturze, edukacji i wydarzeniach artystycznych.

Popularyzacja Pomorza i Kujaw

Misją powołanego do życia ośrodka będzie prezentacja i popularyzacja historii i dorobku kulturalnego miast i regionu Pomorza i Kujaw, a także popularyzacja wiedzy matematyczno-przyrodniczej, technologicznej i humanistycznej.

 Dofinansowanie na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej to istotne dla wzrostu gospodarczego naszego województwa projekty, dlatego cieszy nas, że beneficjenci śmiało sięgają po te środki. Biznes na wsi wciąż wymaga wsparcia, dlatego instrument, dzięki któremu możliwe są bezpośrednie dotacje do tego typu działalności, jest właściwym rozwiązaniem. Wśród podpisanych dziś umów są też oczekiwane przez mieszkańców projekty utworzenia centrów usług społecznych. – mówił marszałek Piotr Całbecki. 

Innowacja w regionie

34 mln złotych to pieniądze na opracowanie tzw. procesu przedsiębiorczego odkrywania, czyli działań na rzecz skoordynowanego wdrażania innowacji w całym regionie. Beneficjentem projektu jest marszałkowska spółka Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju.