Pawilony na bulwarze

i

Autor: UM Torun

NIK/Toruń

Prezes NIK: Prezydent Torunia ani wojewódzki konserwator zabytków nie zapewnili zabytkom właściwej ochrony. Odpowiedź z magistratu

2023-10-05 9:05

Forsowana przez magistrat budowa na nabrzeżu dwóch pawilonów to zdecydowanie złe rozwiązanie. Budynki znacznie przysłoniły widok na zabytkowe mury miejskie, a dachy pawilonów ograniczyły widok na Wisłę od strony Starówki - oto wyniki raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Zawirowania filadelfijskie

Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu zaczęła się już ponad rok temu. Zgodnie z zapowiedziami władz miejskich, miała się zakończyć w czerwcu bieżącego roku., ale prace przeciągnęły się z powodu głośnego w naszym mieście zamieszania z pawilonami, które wywołały potężne kontrowersje i groziły skreśleniem zespołu staromiejskiego z listy światowego dziedzictwa UNESCO, gdyż zakłóciły w istotny sposób panoramę średniowiecznej Starówki. Ich budowę wstrzymano więc na... kilka tygodni.

Na poselski wniosek

O przeprowadzenie kontroli w sprawie inwestycji zwrócili się do NIK-u toruńscy parlamentarzyści, których głęboko zaniepokoiły plany budowy na Bulwarze Filadelfijskim nowoczesnych pawilonów. Krytycznie o tej inwestycji wypowiadali się wówczas m.in. przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków czy Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Pojawiły się obawy, że realizacja tej inwestycji może przyczynić się do usunięcia toruńskiej Starówki z listy światowego dziedzictwa UNESCO, na której jest zaledwie 17 obiektów z Polski.

Raport NIK

W sporządzony na prośbę parlamentarzystów raporcie NIK-u możemy dowiedzieć się , że od stycznia 2013 r. do kwietnia 2022 r. miasto nie miało wypracowanego odpowiedniego programu opieki nad zabytkami, choć wymagały tego przepisy. Do zakończenia kontroli prowadzonej przez NIK w urzędzie nie przygotowano także właściwego w zakresie ochrony zabytków projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obejmującego m.in. obszar, w którym realizowano kontrowersyjną inwestycję. Opracowywanie tego planu trwa od czerwca 2012 r. 

NIK ustaliła również, że - Prezydent Torunia Michał Zaleski sprawował w sposób zupełnie niewystarczający nadzór nad sądem konkursowym, wybierającym wówczas koncepcję przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego. Wyniki konkursu zatwierdził, jak wskazała dokumentacja, niezgodnie z zasadami określonymi w wydanym przez siebie zarządzeniu. W sądzie konkursowym nie było żadnego zewnętrznego specjalisty z zakresu ochrony zabytków, a prezydent nie wprowadził wymogu uczestniczenia takiego specjalisty w głosowaniu nad zwycięską pracą. - Informuje NIK

 

Milczenie prezydenta

Po opublikowanym raporcie NIK, Prezydent Torunia Michał Zaleski milczy na temat przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego, a jego zastępca Adrian Mól stara się robić dobrą minę do złej gry.

Jedynym pozytywnym aspektem całej sprawy jest fakt, że jak ocenił NIK, panorama Torunia jest bezpieczna 

Z ostatniej chwili: Jest odpowiedź prezydenta na raport NIK. Całość odpowiedzi znajduje się TUTAJ

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE