ZMT Tarnów Henryk Łabędź

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” dostarczą 22 Zestawy Rakietowo-Artyleryjskie (ZRA) Pilica+ na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Umowa została zawarta w piątek, 28 kwietnia 2023 roku, pomiędzy szefem Agencji Uz…

dodano 6-5-2023

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” SA, będące jednym z najważniejszych dostawców uzbrojenia i sprzętu szkoleniowego dla polskich sił zbrojnych, służb mundurowych i sił zbrojnych innych krajów, zostały laur…

dodano 1-12-2022