zieleń Warszawa

Niektórzy warszawiacy mają dosyć kolejnych bloków budowanych w mieście kosztem zieleni i światła słonecznego. Stanowczo sprzeciwiają się takim rozwiązaniom. Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Górcz…

dodano 21-3-2023

Zarząd Zieleni Warszawy czuwa na tym, aby stolica miała w sobie widoczne tchnienie natury. Obecnie podjęto radykalne kroki wobec drzew rosnących wzdłuż ul. Vogla na Wilanowie. Czy to oznacza, że wkró…

dodano 24-2-2023

Stowarzyszenie Obrońcy Zabytków Warszawy wystosowało list otwarty do mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków z apelem o odstąpienie od projektu nasadzeń drzew w korytarzu ulicy Chmielnej na…

dodano 11-1-2023

W Warszawie powstaje coraz więcej parków kieszonkowych. Są to po prostu parki o niewielkiej powierzchni, najczęściej jest to 300-1000 m². Kolejny mały park powstał właśnie w pobliżu Portu Praskiego.

dodano 8-12-2022

Na warszawskiej Woli pojawi się wkrótce wiele nowych drzew oraz innej miejskiej zieleni. Dzielnicowy samorząd rozpoczyna realizację kilku pomysłów, które mieszkańcy wybrali w głosowaniu nad budżetem …

dodano 29-8-2022

Parki kieszonkowe to niewielkie skwery urządzane w miejscach, obok których często przechodzą piesi. Jeszcze w tym roku będzie można skorzystać z sześciu nowych parków. Będą zajmować powierzchnię od o…

dodano 18-8-2022

Mieszkańcy skupieni wokół grupy "Dziki Golędzinów" są zaniepokojeni planom utworzenia Parku Naturalnego Golędzinów w Warszawie. Stołeczny ratusz zapewnia, że celem powstania parku jest ochrona przyro…

dodano 17-6-2022

W Warszawie rocznie wycina się tysiące drzew. Takie wnioski płyną z przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli analizy. Kontrola objęła lata 2015-2020. W tym samym czasie pod topór poszły także wi…

dodano 22-4-2022

To jeden z pomysłów na przywrócenie zieleni w centrum Warszawy. Projekt zakłada zmienianie parkingów w środku miasta w mokradła, które mogłyby zatrzymywać wodę. Więcej na ten temat przeczytacie w art…

dodano 7-2-2022

Miejski Zarząd Zieleni dostosuje akweny na potrzeby rzadkich gatunków ptaków i płazów. To wszystko w ramach projektu "Szuwar Warszawski". Ekolodzy odtworzą naturalną roślinność w zbiornikach wodnych …

dodano 21-12-2021