zasiłek pogrzebowy

Ministerstwo Pracy poinformowało o istotnych zmianach w wypłatach zasiłków z ZUS. Uprawnieni będą wszyscy obywatele Polski, którzy w odpowiednim czasie złożą wniosek o wypłatę. Pieniądze mają trafić …

dodano 14-6-2024

Rząd Donalda Tuska od początku 2024 roku mocno pracuje nad przyjęciem projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Jedną z najw…

dodano 6-4-2024

Kwota zasiłku pogrzebowego pozostaje na takim samym poziomie od 2011 roku. W związku z tym nie brakuje głosów na temat podwyższenia świadczenia. Wiele wskazuje na to, że wkrótce tak się właśnie stani…

dodano 9-2-2024

Zasiłek pogrzebowy w obecnej wysokości nie pokrywa niestety w wielu przypadkach wszystkich kosztów związanych z pochówkiem. Nowe władze zapewniają, że świadczenie wkrótce wzrośnie. Jakich zmian można…

dodano 19-1-2024