zamki warownie historia

Zamek Królewski w Chęcinach wzniesiono na grzbiecie skalistego wzgórza najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIV wieku, z inicjatywy Wacława II, króla Czech i Polski. Pierwsze wzmianki źródłowe na t…

dodano 15-6-2024

Zamek komturów krzyżackich w Golubiu miał być połączeniem klasztoru i twierdzy. Konwentualny zamek krzyżacki z przełomu XIII i XIV wieku, wzniesiony jest górującym nad miastem wzgórzu zachowany w sty…

dodano 6-6-2024