uzależnienia

Alkohol i papierosy to od zawsze dwa najpopularniejsze nałogi całego społeczeństwa, nie tylko Polaków. Wyniki badań przeprowadzonych przez Polską Akademię Nauk mówią nam jednak, od czego jeszcze czę…

dodano 14-2-2023

Alkohol i nikotyna - to z tymi nałogami Polacy mierzą się najczęściej. Zaraz za nimi uplasowało się objadanie, które zdecydowanie dominowało wśród kobiet. Co czwarta osoba jest uzależniona od pornogr…

dodano 2-2-2023

W porównaniu z 2018 rokiem wyraźnie spadł odsetek uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych sięgających po alkohol, narkotyki i dopalacze - wynika z badania przeprowadzonego przez Centrum Badani…

dodano 12-9-2022

Problemy gorzowian podczas pandemii. Nowe okoliczności pogłębiły zaburzenia w rodzinnych relacjach. Wsparciem służą specjaliści w punkcie konsultacyjnym oddziału Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Na…

dodano 23-9-2021

Już ponad 70 osób korzysta z wirtualnej grupy wsparcia uruchomionej w dzielnicy Śródmieście. To bezpłatne miejsce, w którym osoby uzależnione mogą korzystać nie tylko ze wsparcia ludzi w podobnej syt…

dodano 8-12-2020

Dorosłych nie lekko jest odzwyczaić od nadmiernego spożywania alkoholu. Skoro 20 proc. najstarszych uczniów (przed 18 r. życia) upiło się alkoholem, a prawie cała uczniowska populacja (od 15. roku ży…

dodano 25-7-2020

Uzależnienie stanowi silną potrzebę wykonywania jakiejś czynności bądź zażywania jakiejś substancji psychoaktywnej. Jest to stan zaburzenia psychicznego i fizycznego powodujący zmianę w dotychczasowy…

dodano 11-5-2020

Profilaktyka uzależnień pod znakiem festynów i pogadanek – tak Najwyższa Izba Kontroli podsumowała walkę samorządów z uzależnieniami. Kontrole odbyły się także na Lubelszczyźnie.

dodano 17-10-2019