Tarnów pomoc dla Ukrainy

Władze Złoczowa, miasta w obwodzie lwowskim Ukrainy, zwróciły się o pomoc do Tarnowa. W rejonie złoczowskim brakuje między innymi żywności oraz środków higienicznych dla walczących na froncie żołnier…

dodano 12-1-2023

Serhij Nadał, mer Tarnopola, miasta partnerskiego Tarnowa, zwrócił się o pomoc do tarnowian w związku z rosyjskimi atakami rakietowymi przeprowadzonymi na tamtejszą infrastrukturę. W obwodzie tarnopo…

dodano 16-11-2022