stypendia iława

Zuzanna Dominiczak i Kornelia Duńska z iławskiego „Mechanika”otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dostały je również trzy uczennice z Zespołu Szkół w Lubawie: Magdalena Markowska, Wiktoria Ko…

dodano 2-12-2022

Klub radnych Dla Iławy przyznał kolejne stypendium, tym razem uczennicy - Aleksandrze Grajnert.

dodano 2-11-2021

Tradycją już jest, że każdego roku w Iławie przyznawane są stypendia burmistrza i Rady Miejskiej. Otrzymują je zarówno uczniowie szkół podstawowych jak i ich absolwenci . Takie wyróżnienia to nie t…

dodano 1-10-2021

W tym roku przez obostrzenia epidemiczne nie odbyła się gala, ale i tak udało się wytypować i nagrodzić stypendiami sportowymi od Gminy Iława sześciu najzdolniejszych uczniów.

dodano 22-3-2021

Hubert Rólkiewicz - animator sportów ekstremalnych i jeden z inicjatorów powstania Young Spotu w Iławie jest trzecim laureatem stypendium "Dla Iławy" ustanowionego przez Klub Radnych "Dla Iławy". Rad…

dodano 2-11-2020