smog Płock

Płocki ratusz ostrzega o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu od godz. 8.00 dnia 24.02.2021 r. do godz. 23.00 dnia 24.02.2021 r. Ostr…

dodano 24-2-2021