radioterapia Gorzów

Po raz pierwszy medycy w wielospecjalistycznym szpitalu badali dziecko przy użyciu nowoczesnego tomografu komputerowego. PET/CT dotychczas służył dorosłym pacjentom.

dodano 20-9-2021

W minionym roku w gorzowskim szpitalu wykonano o 35 proc. więcej procedur onkologicznych niż w 2019 roku. Największy wzrost zabiegów był na Oddziale Neurochirurgii i w Zakładzie Radioterapii.

dodano 27-1-2021

Ośrodek radioterapii w Gorzowie jest bardzo potrzebny, o czym mówią pierwsze podsumowania​. W ciągu pół roku przebadano 500 pacjentów. Na leczenie chorób nowotworowych przyjeżdżają pacjenci z całego …

dodano 7-2-2020