poniemieckie ziemianki wojskowe

Poszukiwacze historii z Warmińskiej Grupy Eksploracyjnej odnaleźli i przeszukali poniemieckie ziemianki z czasów II wojny światowej. By dostać się do środka, użyli koparki. Skarby znajdowały się kilk…

dodano 23-3-2021