polish studies

Rektorzy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podpisali list intencyjny zakładający nową współpracę między uczelniami. Zakłada ona utworzenie i wspólne prowad…

dodano 8-12-2022